AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Virtual reality bril zorgt voor rustigere patiënten op dienst radiologie

Wekelijks zien de zorgverstrekkers op de dienst radiologie wel eens een patiënt die erg angstig is om een scan te laten nemen of zich te laten aanprikken. Ook voor kinderen is de omgeving vaak indrukwekkend. Aangezien het niet altijd eenvoudig is hen tot rust te brengen, besliste de dienst om de VR-bril in te zetten.

De patiënt kan daarbij kiezen uit verschillende settings: de oceaan, de ruimte, de zonsopgang …Terwijl de beelden geprojecteerd worden, klinkt een rustgevende stem die de patiënt begeleidt doorheen zijn ademhaling. De toepassing is beschikbaar in verschillende talen.

Waarvoor wordt de bril (momenteel) ingezet?

  • NMR-onderzoek (Nucleaire Magnetische Resonantie): met behulp van een zeer krachtige magneet en radiogolven worden bepaalde signalen in het lichaam opgewekt, die door een antenne worden opgevangen. Voor het onderzoek bevindt de patiënt zich op een beweegbare tafel die in een buis (de cilindervormige magneet) wordt geschoven. Niet alleen maakt het toestel veel lawaai, voor sommige patiënten is het ook een beangstigende gedachte in deze kleine buis te gaan. Zij kunnen de VR-bril opzetten een kwartiertje voor het onderzoek, om zo tot rust te komen en vertrouwd te raken met de geluiden van de machine. Tijdens het onderzoek zelf kunnen ze de bril niet ophouden, door de magnetische straling. Momenteel wordt gezocht naar innovatieve oplossing zodat de bril mee kan tijdens de scan.
  • Aanprikken patiënt: de VR-bril wordt ook ingezet wanneer patiënten angstig zijn om aangeprikt te worden (bv. bij het plaatsen van een infuus, een inspuiting of het aanprikken van een tumor of abces).

Positieve resultaten

Dr. Schoofs (radioloog): “Het effect van de VR-bril is echt indrukwekkend. Angstige patiënten voelen zich rustiger en hebben een beter gevoel bij het onderzoek. Bijgevolg bewegen ze ook minder, waardoor de beelden kwaliteitsvoller zijn bij een radiologisch onderzoek en de procedure vlotter verloopt.”

Toekomst?

Momenteel worden ook de eerste tests uitgevoerd op andere afdelingen, zoals de dienst geriatrie, pediatrie en de pijnkliniek van het ziekenhuis. Verdere uitbreiding naar bv. het operatiekwartier, de bloedafname of het labo wordt eveneens overwogen.