AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Vergeet je elektronische identiteitskaart (eID) niet als je naar ons ziekenhuis komt

Vanaf 1 april 2024 vraagt het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) dat je bij elke (dag)opname en bij elke raadpleging je elektronische identiteitskaart (eID) laat inlezen. Dat geldt voor patiënten met de Belgische nationaliteit en vanaf de leeftijd van 3 maanden (Kids-ID of ISI+).

Heb je geen eID of ander geldig identiteitsdocument (mee)? Richt je dan tot het secretariaat van je arts of gebruik een ander geldig identificatiedocument (attest van verlies of diefstal identiteitskaart, kleefbriefje, Itsme, attest van sociaal verzekerde …). Zonder inlezing zal je ziekenfonds niet meer instaan voor de kosten en betaal je de factuur dus helemaal zelf.