AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

UZA en AZ Maria Middelares onderzoeken beste endoscopische behandelingsmodaliteiten bij therapie-refractaire gastroparese

Het vaststellen van gastroparese (vertraagde maaglediging) bij patiënten is vaak niet eenvoudig. Daarnaast zijn de therapeutische opties beperkt. Door recente ontwikkelingen lijken er naast de medicamenteuze behandelingen nog twee doeltreffende remedies te bestaan, waarbij wordt ingewerkt op de relaxatie van de maagportier. In de BOTOMY-studie werken UZA en ons ziekenhuis samen om hierover nieuwe inzichten te verwerven.

Lees hierover meer in ons huisartsenmagazine Hallo.