AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Reactie op sociale media bericht medewerker

Vandaag kregen wij uit verschillende hoeken de melding dat een medewerker van ons ziekenhuis racistische uitlatingen heeft gedaan op sociale media. Deze uitlatingen waren kwetsend voor een hele gemeenschap en voor heel wat individuen, waaronder wijzelf. Wij wensen dan ook openlijk afstand te nemen van deze uitspraken, die absoluut niet stroken met de waarden die we in ons ziekenhuis nauw in het hart dragen.

We tillen hier ernstig aan en hebben hiervoor de nodige maatregelen genomen: de arbeidsovereenkomst met de medewerker is met onmiddellijke ingang beëindigd, we hebben een melding ingediend bij Unia, alsook een klacht neergelegd tegen haatdragende en racistische uitspraken bij de politie.