AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Partners van het E17-Ziekenhuisnetwerk verankeren samenwerking in een aparte vzw

De ziekenhuizen van het E17-Ziekenhuisnetwerk hebben een lange traditie van samenwerken, die vertrekt vanuit een gedeelde visie op zorg. Deze samenwerking is gebouwd op solide waarden, zoals onderling respect, solidariteit en de gelijkwaardigheid en cohesie van de E17-partners.

Door een jarenlange, positieve ervaring legden we deze samenwerking als ziekenhuisnetwerk in 2015 al vast. Voorgezeten door een onafhankelijke netwerkvoorzitter groeide ons ziekenhuisnetwerk de voorbije jaren spontaan verder uit. Een professionele bestuurscultuur, met daarin duidelijke afspraken voor de betrokken ziekenhuizen, draagt het E17-Ziekenhuisnetwerk.

Deze structurele samenwerking leverde intussen tal van concrete realisaties op, zoals:

  • De werkgroep horizontale netwerking zet in overleg met de eerstelijnspartners in op het uniformiseren van procedures en de standaardisatie van zorgpaden, zoals het preoperatief management.
  • De werkgroep apotheek werkt nauw samen op het vlak van medicatieveiligheid. Ze staat via gemeenschappelijke lastenboeken voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in voor gezamenlijke aankopen. Dat leidt tot schaalvoordelen.
  • Opleidingen van artsen en medewerkers worden steeds meer samen georganiseerd. Ze delen zoveel mogelijk kennis en ervaring met elkaar.

Er zijn ook nog heel wat nieuwe projecten in ontwikkeling. De uitgangspunten zijn de noden en de beleving van de patiënt, het waarborgen van zorg dichtbij de patiënt én toegang tot topklinische zorg. Telkens met focus op kwaliteit, welzijn van de medewerkers en artsen, innovatie en efficiëntie.

De oprichting van de "vzw E17-Ziekenhuisnetwerk" stelt de zeven ziekenhuizen in staat om met een eigen juridisch en bestuurlijk kader de onderlinge verbintenissen te versterken en als ziekenhuisnetwerk een georganiseerde samenwerking uit te bouwen. Door de oprichting van de vzw heeft het E17-Ziekenhuisnetwerk rechtspersoonlijkheid, één van de criteria waaraan de ziekenhuisnetwerken tegen 1 januari 2020 moeten voldoen.

Partners vzw E17-Ziekenhuisnetwerk

  • AZ Glorieux Ronse
  • AZ Groeninge Kortrijk
  • AZ Maria Middelares Gent
  • O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
  • AZ Sint-Elisabeth Zottegem
  • Sint-Jozefskliniek Izegem
  • Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze