AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Oost-Vlaamse primeur in AZ Maria Middelares bij behandeling prostaatkanker

Op 21 september 2021 werd in AZ Maria Middelares voor de eerste keer een behandeling met de radioactieve stof Lu177-PSMA uitgevoerd. Dit is een vernieuwende therapie voor patiënten met een uitgezaaide prostaatkanker die niet reageert op klassieke hormoonremmers en bij wie de ziekte zich in een evolutieve fase bevindt. De therapie kan een stabilisatie of vermindering van de ziekte tot stand brengen.

Principe van de behandeling

Prostaatkankercellen hebben een specifieke structuur op de oppervlakte van de cel. Deze structuur is gekend als ‘prostaat specifiek membraan antigen’ (PSMA). PSMA komt voor in verschillende weefsels, maar de concentratie van PSMA is bijzonder hoog bij cellen van prostaatkanker. Dit maakt het mogelijk om prostaatkanker op te sporen via een PSMA-PET-scan en te behandelen met een radioactieve stof (Lutetium-177) door die aan deze specifieke structuur te binden. Op die manier worden de prostaatkankercellen lokaal bestraald.

De radioactieve stof moet om de zes weken in een bloedvat in de arm ingespoten worden. De toediening van het product gebeurt in AZ Maria Middelares onder toezicht van een oncoloog in een therapiekamer die speciaal hiervoor voorzien is.

“Theranostics als deze zijn de toekomst: met eenzelfde speurstof gaan we kankercellen in beeld brengen én behandelen. Er zitten nog veelbelovende toepassingen in de pijplijn.”

dr. Bieke Van Den Bossche – diensthoofd nucleaire geneeskunde

Voordelen van de behandeling

Lu177-PSMA inspuitingen zullen bij ongeveer twee op de drie patiënten een stabilisatie of een vermindering van de ziekteactiviteit tot stand brengen. Daarnaast zullen bij de meeste patiënten ook karakteristieke symptomen als botpijn aangepakt worden, waardoor de algemene levenskwaliteit verbetert.

Vergeleken met andere therapieën geeft deze behandeling weinig bijwerkingen.

“Ik ben ervan overtuigd dat deze innovatieve behandeling een absolute meerwaarde biedt aan patiënten met uitgezaaide prostaatkanker binnen het multidisciplinaire zorgtraject ProstaQare.”

dr. Filip Ameye – voorzitter Medische Raad en diensthoofd urologie

Samenwerking binnen het E17-ziekenhuisnetwerk

Het product voor een behandeling met Lu177-PSMA wordt geleverd door AZ Groeninge (Kortrijk), onze partner uit het E17-ziekenhuisnetwerk. AZ Groeninge is het eerste ziekenhuis in België dat een licentie haalde om deze behandeling te mogen uitvoeren. Sinds 1 juni 2021 is er ook erkenning en terugbetaling voor de behandeling.

In Oost-Vlaanderen is AZ Maria Middelares het allereerste ziekenhuis dat deze vernieuwende therapie toepast. Gezien de goede studieresultaten wordt een grote vraag naar behandeling met Lu177-PSMA verwacht.

“In het continu streven naar genezing van patiënten met uitgezaaide prostaatkanker is Lu177-PSMA een grote stap vooruit. En met deze nieuwe klasse van medicijnen verwachten we nog veel mooie resultaten in de toekomst.”

prof. dr. Christof Vulsteke – coördinator van het Geïntegreerd Kankercentrum Gent en hoofd van de klinische dienst medische oncologie