AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Week van de patiënt: een aantal patiëntgerichte initiatieven

Naar aanleiding van de week van de patiënt (17 tot 21/10) en de actie 'Je hebt mekaar meer te vertellen dan je denkt' van vzw Patient Empowerment (25/10) zetten we enkele initiatieven in de kijker waarmee we de communicatie tussen onze medewerkers, patiënten, bezoekers en artsen blijvend verbeteren.

Eerste Hulp Bij Communicatie (EHBC) -box

Eerste Hulp Bij Communicatie (EHBC) -box

De Eerste Hulp bij Communicatie of EHBC-box geeft patiënten met communicatie- en taalproblemen opnieuw een stem. Ook bij patiënten met (lichte) dementie wordt de box ingezet. De EHBC-box is een toolkit met communicatieondersteunende hulpmiddelen (bv. pictogrammen, ja-neeborden, alfabetkaart), waarvan binnen het ziekenhuis meerdere exemplaren beschikbaar zijn.

Doelstelling is de patient empowerment te verhogen en zorgprofessionals de kans geven om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met de patiënt. Patiënten kunnen eenvoudig en eenduidig hun behoeftes aangeven en spraakverwarring tot een minimum reduceren.

Mijn gewoontes

Mijn gewoontes

Zorg je voor iemand met een cognitieve stoornis of dementie en is er een ziekenhuisopname gepland? Help ons je naaste kennen, zodat we tijdens de hospitalisatie maximaal rekening kunnen houden met zijn of haar dagelijkse gewoontes. Dat zal zorgen voor een aangenamer en rustiger verblijf.

Meer informatie en advies rond dementie vind je hier.

Je vindt het document hieronder. Print het af, vul het in en bezorg het aan de verpleegkundige op de afdeling (verpleegpost). Het document wordt vervolgens uitgehangen op de kamer.

Pictowaaier

Pictowaaier

In de EHBC-box vind je onder meer een pictowaaier die thematisch is opgesteld (bv. hygiënische zorgen, toiletgebruik, mobiliteit ... ). De patiënt kan deze waaier gebruiken om zijn behoeftes of vragen kenbaar te maken, bv.

  • "Mag de deur open/toe?"
  • "Hoe laat is het?"
  • "Ik wil in de zetel gaan zitten."
  • "Ik voel me misselijk."

Samenwerkingen met patiëntenverenigingen

Samenwerkingen met patiëntenverenigingen

Ons ziekenhuis werkt nauw samen met een groot aantal patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Lotgenoten in deze groepen kunnen een grote steun betekenen voor patiënten (of naasten van patiënten). Door onderling ervaringen en tips uit te wisselen, kan je beter met een bepaalde ziekte of aandoening omgaan.

Het overzicht van deze samenwerkingen vind je hier.

Tolken

Tolken

Spreek je een andere taal, ben je doof of slechthorend? Dan kan je je laten helpen door een tolk. Meer informatie vind je hier.

Visuele broodbuffetwagen

Visuele broodbuffetwagen

De broodbuffetwagens in het ziekenhuis zijn uitgerust met een visuele menukaart. Het is een alternatief voor de geschreven kaart die elke patiënt op zijn nachttafel vindt, en wordt vooral gebruikt bij patiënten met communicatieve of cognitieve moeilijkheden (bv. patiënten met dementie of patiënten die een hersenbloeding hadden). Aan de hand van sprekende foto’s kan de patiënt toch zelfstandig aangeven wat hij wil eten of drinken. De menukaart is opgedeeld naar voedingsgroep.

Voorleesfunctie website

Voorleesfunctie website

Heb je het ook gemerkt bovenaan deze pagina? Onze website heeft een eigen stem! Je vindt op elke pagina van onze website een tekst-naar-spraak-functie. Daarmee kan je snel en eenvoudig naar een audioversie luisteren terwijl je de gemarkeerde tekst volgt. Het is een handige functie voor bv. mensen die problemen hebben met lezen, met een verminderd gezichtsvermogen of die Nederlands aan het leren zijn.

Voldoen de standaardinstellingen niet aan je verwachtingen? Dan kan je eenvoudig de leessnelheid en de kleuren aanpassen via het menu. Je kan ook een deel van een webpagina selecteren om te beluisteren, zodat je niet steeds opnieuw hoeft te beginnen.