AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Nieuw recyclageproject op het operatiekwartier: Maria Middelares redt ruim 600 kg chirurgisch materiaal per jaar van afvalberg

Een belangrijke stap naar meer duurzaamheid in de gezondheidszorg.

Maria Middelares, bestaande uit vier klinische sites, zal voortaan jaarlijks ruim 600 kg chirurgisch materiaal redden van de afvalberg. Door een nieuw recyclageproces kunnen de onderdelen van een aantal chirurgische instrumenten na gebruik voor andere doeleinden worden aangewend. Voorheen dienden ze na eenmalig gebruik weggegooid te worden.

In de operatiekwartieren op site Gent en site Deinze circuleren vele chirurgische instrumenten die na gebruik als medisch afval worden verbrand. Maria Middelares en Johnson & Johnson sloegen de handen in elkaar om jaarlijks zo’n 1 500 instrumenten te recycleren en zo een aanzienlijke CO2-uitstoot van ruim 1 600 kg te vermijden.

De instrumenten, denk aan chirurgische nietmachines die vaak gebruikt worden in buik- en darmoperaties, worden vanaf nu apart gesorteerd in afgesloten boxen op de operatiekwartieren van Maria Middelares. Voortaan krijgen deze instrumenten een nieuw leven dankzij de samenwerking met Renewi en Greencycl:

  • Renewi: eenmaal de boxen vol zijn, worden ze op afroep opgehaald. Renewi is een innovatief waste-to-product bedrijf dat afgedankte materialen een nieuw leven geeft. Ze gebruiken geavanceerde technologie om waardevolle materialen uit afval te halen en te recycleren. Verder geven ze advies over afval verminderen en correct sorteren. Renewi heeft al de nodige expertise in huis als het gaat om het veilig afvoeren van medisch afval.
  • GreenCycl: vervolgens worden de instrumenten gesteriliseerd en gedemonteerd om de verschillende materialen en componenten te scheiden voor recyclage. GreenCycl ontwikkelt circulaire, economisch interessante oplossingen voor de zorg. Het focust op een toekomst waarin medische instrumenten zo lang mogelijk in gebruik blijven, en waar herstel en hergebruik van bronnen de nieuwe standaard worden.

“Maria Middelares heeft duurzaamheid stevig verankerd in zijn strategische pijlers. Met ons jaarlijks actieplan, dat voortkomt uit de ESG-thema’s (Environmental, Social, Governance) van de CSRD-wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive), zetten we concrete stappen richting een meer duurzame toekomst. Door zorgvuldig afval te scheiden en herbruikbare materialen te recyclen, streven we naar voortdurende verbetering van ons afvalbeleid. We zijn ervan overtuigd dat deze inspanningen niet alleen essentieel zijn voor het milieu, maar ook voor het realiseren van onze kwaliteitsdoelstellingen.”

Isabel Verniers, stafmedewerker bij Maria Middelares

Drie maal winst!

  • Hergebruik van materialen: de instrumenten worden gedemonteerd en de verschillende materialen worden hergebruikt.
  • Minder uitstoot: een verminderde uitstoot van ruim 1 600 kg CO2 per jaar.
  • Financieel voordelig: risicohoudend medisch afval is de duurste afvalstroom van de organisatie. Door de producten apart te sorteren, kunnen de kosten naar beneden.
Shauni Bracke, instrumenterend verpleegkundige bij Maria Middelares, houdt een Echelon flex endopath stapler vast. Dat is een laparoscopische ‘nietjesmachine’ die gebruikt wordt bij abdominale chirurgie. Voortaan is het een van de chirurgische instrumenten die na gebruik een nieuw leven krijgt.
Shauni Bracke, instrumenterend verpleegkundige bij Maria Middelares, houdt een Echelon flex endopath stapler vast. Dat is een laparoscopische ‘nietjesmachine’ die gebruikt wordt bij abdominale chirurgie. Voortaan is het een van de chirurgische instrumenten die na gebruik een nieuw leven krijgt.