AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Mooie woorden voor AZ Sint-Vincentius Deinze na audit Qualicor Europe

Deinze - AZ Sint-Vincentius

Van 14 tot 16 juni 2022 voerden auditoren van Qualicor Europe gerichte audits uit in ons ziekenhuis om de kwaliteit en patiëntveiligheid van onze zorg te evalueren. De open en intermenselijk positieve sfeer met vertrouwen in de toekomst bleek een rode draad doorheen de verschillende overlegmomenten in het ziekenhuis. De bevindingen uit de vele interviews met patiënten, familieleden, artsen en medewerkers werden gecheckt en gecrosscheckt, en men zag dat het goed was.

Complimenten

De auditoren merkten heel wat positieve zaken op: de propere omgeving, de trotse werkattitude, de cliëntgerichte houding, de betrokkenheid van patiënten in het multidisciplinair overleg op de sp-dienst, de continue verbetercultuur perioperatief en zo veel meer.

Ook ging lof naar de creativiteit waarmee bepaalde ruimtes een heroriëntatie kregen (bv. revazaal in voormalige kapel) of waar bestaande aan nieuwe ruimtes gekoppeld werden (bv. NMR).

Op de VIR’s of vereiste instellingsrichtlijnen (belangrijkste kwaliteitsnormen) haalden we een fantastische score van 100 %.

Trots op onze artsen en medewerkers

We danken onze artsen en medewerkers voor hun engagement en vele inspanningen.