AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Maria Middelares zet nieuwe stap naar ‘smart' hospital met innovatieve robottechnologie

Binnen de contouren van het nieuwe Health Value Space Ghent evolueert Maria Middelares naar een ‘smart’ hospital, een slimme organisatie, klaar voor de zorg van de toekomst. De aankoop van de SP (single port) robot van Intuitive, die zo voor het eerst in het Belgische zorglandschap verschijnt, past binnen de ambitie een patiëngericht roboticsplatform uit te bouwen.

Health Value Space Ghent (HVS) is opgebouwd rond drie belangrijke pijlers:

  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies via het clinical research center - CRC
  • het leveren van kwaliteit en value-based healthcare
  • het leveren van innovatieve expertzorg.


De uitbouw van een roboticsplatform concretiseert de wisselwerking tussen deze strategische pijlers.

“In ons operatiekwartier bewijzen robots hun nut voor verschillende soorten van ingrepen, zowel binnen de wekedelenchirurgie als voor orthopedische ingrepen. Met de uitbouw van ons roboticsplatform willen we de inzet van robots binnen onze organisatie maximaal stroomlijnen. Concreet kiezen we steeds voor de beste technologie in combinatie met een doorgedreven follow-up. Aan de hand van uniforme gegevensverzameling (bijvoorbeeld via vragenlijsten voor de patiënt in ons digitaal patiëntenplatform) en (big) data-analyse brengen we de kwaliteit van zorg in kaart. Zo kunnen we verbeterpunten definiëren en onze zorg steeds verder optimaliseren. Het leveren van value-based healthcare is onze voornaamste drijfveer.”

Chief Innovation Officer dr. Filip Ameye

De aankoop van de SP robot, een primeur voor België en een van de eerste in de bredere Europese regio, past binnen de derde pijler. De SP robot maakt meer complexe ingrepen mogelijk via een enkelvoudige incisie of natuurlijke lichaamsopening. Het ontwerp van de operatierobot, de voor één poort geoptimaliseerde instrumentatie en high definition 3D-visie laten toe om erg precies te werken. Uit de 400 peer-reviewed publicaties blijken de veiligheid, doeltreffendheid en uitstekende resultaten van deze vernieuwende technologie.

Overtuigd van de meerwaarde voor patiënt en zorgprofessional besliste Maria Middelares over te gaan tot aankoop van de robot, zodra die de CE-markering voor gebruik in Europa kreeg.

“De SP robot is een voorbeeld van onze voortdurende inzet om een stimulerende werkomgeving te creëren waar technologie en menselijke expertise samenkomen voor een patiëntenzorg van hoog niveau. Onlangs werden de vele inspanningen van onze teams hierin beloond: we kregen een mooie plaats als eerste Belgische niet-universitair ziekenhuis op de Newsweek ranking van ‘smart hospitals’. Die ranking zet ziekenhuizen in the picture die zich inzetten voor een innovatieve patiëntgerichte zorg door onder meer het gebruik van telegeneeskunde, robotisering en artificiële intelligentie.”

Chief Medical Officer dr. Goethals

Ingebruikname

Ingebruikname

In Maria Middelares zal de robot in de eerste plaats ingezet worden bij complexere urologische ingrepen aan de nier en de prostaat. Na deze korte inloopperiode zullen ook andere specialismen de robot in gebruik nemen, aangezien ook daarvoor de meerwaarde al werd aangetoond. De eerste operatie met de robot vindt plaats in mei en daar kijkt het zorgteam nu al vol enthousiasme naar uit.

“Ons team kan leunen op vele jaren robotervaring en heeft een goede samenwerking uitgebouwd met Amerikaanse topurologen die de SP robot al enkele jaren eerder ter beschikking hebben. Zo kunnen we onze eigen expertise op een veilige manier naar een steeds hoger niveau brengen, gebruik makende van de nieuwste technologieën, en dat volledig ten bate van de patiënt.”

Uroloog prof. dr. Decaestecker

“Met de SP robot worden de bestaande voordelen van de vorige generatie Da Vinci robots nog verder uitvergroot. Door deze nieuwe minimale toegangsweg kunnen we bijvoorbeeld dieper gelegen organen, zoals de nier of de prostaat, op een nog minder ingrijpende manier benaderen en behandelen. Dankzij de enkelvoudige incisie is de impact voor de patiënt ook minder groot en verloopt het herstel na de ingreep nog een stuk vlotter. We kijken dan ook enorm uit naar de eerste ingrepen in mei, die hier in Gent zullen doorgaan.”

Uroloog Dr. De Kuyper