AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Innovatieve robottechnologie zorgt voor wereldprimeur in Maria Middelares

De nieuwe da Vinci SP (single port) robot van Intuitive past perfect binnen de doelstelling van Maria Middelares om een patiëntgericht roboticsplatform uit te bouwen. De SP robot maakt meer complexe ingrepen mogelijk via één enkele incisie of natuurlijke lichaamsopening. Uit publicaties blijken de veiligheid, doeltreffendheid en uitstekende resultaten van deze vernieuwende technologie. Inmiddels bewijst de SP ook in Maria Middelares zijn grote meerwaarde in de praktijk.

Ingebruikname nieuwe robot

Ingebruikname nieuwe robot

Na een trainingsperiode namen urologen dr. De kuyper en prof. dr. Decaestecker de nieuwe SP robot op dinsdag 22 mei voor het eerst in gebruik bij patiënten voor het verwijderen van een niertumor.

“Met de SP robot kunnen we de voordelen van de voorgaande Da Vinci robots nog verder versterken. Dankzij de vernieuwde minimale toegangstechniek met slechts één enkele insnede kunnen we organen die dieper in het lichaam liggen, zoals de nier of prostaat, vlotter bereiken en behandelen. Deze enkelvoudige incisie minimaliseert de impact op de patiënt en bevordert een snellere hersteltijd na de operatie. We zijn verheugd te melden dat de eerste operaties succesvol zijn uitgevoerd."

Dr. Peter De kuyper

”Het team in Maria Middelares kan rekenen op jarenlange robotervaring (met onder meer zo een 2 500 robotgeassisteerde nier- en prostaatoperaties). We zijn ook heel dankbaar voor de begeleiding die we kregen bij onze eerste operaties van prof. dr. Richard Link (Baylor College of Medicine, Houston, Texas) en prof. dr. Simone Crivellaro (University of Illinois Chicago). Ook danken we Intuitive Surgical Inc (Sunnyvale, CA, USA) voor de samenwerking, en in het bijzonder Louis Ryckembush voor de ondersteuning in het innovatielab. Zo kunnen we onze eigen expertise op een veilige manier naar een steeds hoger niveau brengen ten bate van de patiënt.”

Prof. dr. Karel Decaestecker

Wereldprimeur

Wereldprimeur

Op 27 mei voerde uroloog prof. dr. Decaestecker een wereldprimeur uit: voor het eerst werd de SP robot gebruikt voor een autotransplantatie van de nier, volledig binnen in het lichaam, bij een jonge vrouw (18 jaar) met de ziekte van Raynaud, bij wie de urineleider tussen nier en blaas eerder zwaar beschadigd raakte. De beste oplossing voor de jonge patiënte bleek het groot defect in de urineleider te overbruggen door de nier ter verplaatsen (dichter bij de blaas). Dit noemt men een autotransplantatie.

De transplantatie vond volledig binnen in het lichaam plaats. Deze techniek heeft prof. dr. Decaestecker volledig in de vingers: al sinds 2017 (toen een Europese primeur) doet hij dergelijke operaties met behulp van de Da Vinci Multiport robot die beschikt over vier robotarmen. Voordeel van een operatie in het lichaam is dat er geen grote insnede dient gemaakt te worden om de nier in en uit het lichaam te brengen en dat slechts 6-8 kleine insnedes (met de multiport) nodig zijn van ongeveer 1 cm om de (robot)instrumenten in te brengen.

“Nieuw is nu de combinatie van de transplantatie in het lichaam met het feit dat er dankzij de SP robot, die slechts 1 robotarm heeft, slechts één insnede plaatsvindt in plaats van acht. Dat vermindert de impact en zal naar verwachting ook het herstel vlotter laten verlopen. Bijkomend voordeel is dat we de ingreep volledig buiten de buik kunnen uitvoeren en de patiënt in een natuurlijke houding plat op de rug kan blijven liggen. Bij de Multiport dienden de robotarmen gepositioneerd te worden langs maag en darmen, waardoor de patiënt in een veel minder comfortabele houding geopereerd werd, en er bovendien ook meer risico’s waren op complicaties aan de darmen."

Prof. Karel Decaestecker

Wat brengt de toekomst?

Wat brengt de toekomst?

Binnen de contouren van het nieuwe Health Value Space Ghent evolueert Maria Middelares naar een ‘smart’ hospital, een slimme organisatie, klaar voor de zorg van de toekomst. Met de uitbouw van een roboticsplatform wil Maria Middelares de inzet van robots in de organisatie maximaal stroomlijnen. Robots bewijzen hun nut voor verschillende soorten van ingrepen, zowel binnen de wekedelenchirurgie als voor orthopedische ingrepen. Naast de SP robot blijft ook de Multiport robot van groot belang. Daar waar de SP vooral gebruikt zal worden voor nier- en prostaatoperaties, blijft de MP vooral van belang voor onder meer blaasoperaties.


“In onze organisatie gaan we voluit voor de beste technologie in combinatie met een doorgedreven follow-up. Aan de hand van (big) data-analyse gebaseerd op een veelheid aan uniforme gegevens brengen we de kwaliteit van zorg in kaart. Zo kunnen we verbeterpunten definiëren en onze zorg steeds verder optimaliseren. Het leveren van value-based healthcare is onze voornaamste drijfveer.”

Chief innovation officer dr. Ameye

Bekijk de reportage

Bekijk de reportage