AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Hepatoteam wil leveraantasting in asymptomatische fase vaststellen

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is de meest voorkomende hepatologische aandoening in westerse landen. Door de toenemende prevalentie van obesitas is er de laatste jaren ook een sterke toename van patiënten met NAFLD. We weten dat een patiënt met leversteatose perfect normale levertesten kan vertonen. Het is daarom belangrijk om leveraantasting in de asymptomatische fase vast te stellen, zodat de evolutie van fibrose naar cirrose kan worden vertraagd. Dat risico kan berekend worden door een combinatie van niet-invasieve scores op basis van een bloedonderzoek en een elastografie (bv. Fibroscan), waarbij de arts met een soort ‘echo’toestel over de buik gaat. Op die manier kunnen patiënten op een snelle manier gescreend worden op NAFLD en kan er een geschikt risicoprofiel worden gemaakt op maat van de patiënt.

Wil je meer weten? Je kan twee recente wetenschappelijke artikels lezen via Huisartsnu:

NAFLD in zijn verschillende ziektestadia
NAFLD in zijn verschillende ziektestadia