AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Europese primeur: AZ Maria Middelares volgt patiënten op met draadloze technologie

Draadloze opvolging van vitale waarden

Dat de draagbare sensor van Philips de werklast in het ziekenhuis vermindert, staat buiten kijf. De technologie wordt op het lichaam van de patiënt bevestigd, en meet draadloos vitale waarden zoals de hartslag, temperatuur, bloeddruk en ademhaling. Wanneer zijn toestand verslechtert, informeert de sensor via het elektronisch patiëntendossier de verpleegkundige. Zo kan die meteen ingrijpen indien nodig. “We volgen deze vitale parameters al vijf jaar lang van heel nabij op, waardoor we erin geslaagd zijn om het aantal reanimaties met 80% te verminderen. Door de metingen nu te automatiseren, met verschillende types van draadloze technologie, komt er meer tijd vrij voor de zorgverleners om andere patiëntgerichte zorgtaken te doen”, klinkt het bij AZ Maria Middelares.

Bovendien kent de sensor automatisch een early warning score (een methode om de medische toestand van een patiënt te beoordelen, nvdr) toe. “Voorheen werd die score manueel ingevoerd en berekend. Wanneer de score verhoogd was, nam de frequentie van opvolging toe. Dat betekende een toename van de werklast van verpleegkundigen, en minder comfort voor de patiënt”, getuigt Kurt Roesbeke, projectmedewerker bij AZ Maria Middelares.


Voor ons is dit het bewijs dat slimme technologie de betrokkenheid verhoogt en bovendien de behandeling menselijker maakt.

Gepersonaliseerde zorg

Het project is uniek in Europa en stelt het voorbeeld van hoe technologie de zorgsector veiliger én efficiënter maakt. “Dit project kan het toonbeeld zijn van hoe slimme technologie de kwaliteit van zorg ondersteunt. Bovendien moet het mogelijk zijn om via doorgedreven gegevensanalyse, op basis van nieuwe algoritmes, bijkomende verbeteringen door te voeren in het zorgtraject. Het zijn boeiende tijden”, vertelt medisch directeur Ronny Goethals.

Philips laat weten dat het pilootproject nu verder wordt uitgerold en dat patiënten op termijn zelfs thuis met de technologie kunnen worden opgevolgd.

Zorgverstrekkers kunnen zich nu volledig toeleggen op het verlenen van gepersonaliseerde zorg. Het handmatig meten en objectiveren van bijvoorbeeld de ademhaling was zeer complex en tijdrovend, wat de wearable sensor nu volledig overneemt.