AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

E17-ziekenhuisnetwerk stroomlijnt preoperatief medicatiebeleid

Een goed en eenduidig preoperatief beleid reduceert de kans op overlijden, verhoogt de patiëntveiligheid alsook de patiënttevredenheid. Het E17-ziekenhuisnetwerk, waartoe ook ons ziekenhuis behoort, werkte om die reden, in nauwe samenwerking met de huisartsenkringen, een uniform preoperatief medicatiebeleid uit. Onze digitale oplossing, met name de bridging app, laat bovendien een vlotte en eenvoudige preoperatieve voorbereiding van patiënten toe. Tijdens een webinar voor huisartsen op 24 maart 2021 werden de richtlijnen en de bridging app aan de hand van enkele praktische voorbeelden uitgebreid toegelicht.


We bundelen hier de belangrijkste info voor de huisarts: