AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

E17-ziekenhuisnetwerk ondersteunt woonzorgcentra: webinar

Vele woonzorgcentra hebben het bijzonder moeilijk in deze tijden. Het personeel komt handen te kort, het beschermend materiaal is vaak onvoldoende in voorraad en procedures moeten actueel bijgewerkt worden. De E17-ziekenhuizen springen al langer bij door personeel tijdelijk te detacheren of persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen.

Op vrijdag 24 april organiseerde het E17-ziekenhuisnetwerk een webinar met medische en praktijkgerichte info over COVID-19 bij de oudere patiënt in de woonzorgcentra. Maar liefst 120 artsen, leidinggevenden en medewerkers namen deel.

Via deze link kan je het webinar en de presentaties herbekijken.