AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Dringende medische hulpverlening krijgt extra vaart

AZ Maria Middelares, Brandweerzone Centrum en Zorgband Leie & Schelde slaan de handen in elkaar. Op 1 september 2021 gaan ze in Merelbeke van start met een Paramedisch Interventie Team (PIT). De PIT zal ertoe bijdragen dat elke patiënt in de ruime Gentse regio de juiste hulpverlening voor de juiste indicatie krijgt.

Samen sterk

Na een oproep van de FOD Volksgezondheid tot de opstart van meer PIT’s startten Brandweerzone Centrum, Zorgband Leie en Schelde en AZ Maria Middelares een constructieve en intense samenwerking. Elke partner deed vanuit zijn eigen expertise de nodige inbreng. Vanaf 1 september staat de PIT dan ook klaar om de bevolking de gepaste hulp te kunnen aanbieden. De PIT zal voornamelijk actief zijn in de zuidoostelijke rand van Gent.

Wat doet een PIT?

Een PIT is een bijzondere ziekenwagen, bemand door een ambulancier van de brandweer en een spoedverpleegkundige met een bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. De PIT focust op interventies die zich qua ernst situeren tussen een MUG en een klassieke 112-ziekenwagen, maar kan ook als eerste middel ingezet worden wanneer een MUG niet onmiddellijk ter plaatse kan komen.

De spoedverpleegkundigen beschikken over een groot aantal ‘staand orders’. Zij zijn hierdoor gerechtigd om onder bepaalde voorwaarden een beperkt aantal medische handelingen te verrichten en welomschreven medicatie toe te dienen. In geval van twijfel kunnen zij via videoconferencing overleggen met de urgentiearts in het ziekenhuis.

Ervaren verpleegkundigen van de spoed van AZ Maria Middelares doorliepen daarvoor een doorgedreven extra PIT-opleiding, voorzien door de spoedartsen van AZ Maria Middelares en UZ Leuven. Ook liepen ze stage bij bestaande PIT-diensten van AZ Sint-Vincentius Deinze en AZ Sint-Jan Brugge.

De ambulanciers van Brandweerzone Centrum zitten aan het stuur van de PIT. Tot voor kort deden ze interventies in Gent met een klassieke ambulance. Zij kennen de regio en hebben veel ervaring met interventies, het zogenoemde ‘prehospitaalwerk’. De ambulanciers vullen met hun operationele ervaring de medische expertise van de spoedverpleegkundigen goed aan.

De ambulanciers hebben dit jaar opleidingen gegeven aan de verpleegkundigen over de radiocommunicatie, het materiaal om patiënten te evacueren en de inventaris van het voertuig. De verpleegkundigen van hun kant hebben de ambulanciers geleerd hoe ze medicatie moeten optrekken, waar sommige medicijnen voor dienen en waar ze die kunnen vinden.

Nieuwe uitdaging

De dienst spoedgevallen van AZ Maria Middelares zet met de komst van de PIT de eerste stappen in de dringende medische hulpverlening buiten het ziekenhuis.


“Het hele team heeft zich hier de voorbije maanden bijzonder voor ingezet. Alle verpleegkundigen die deze functie zullen uitvoeren, hebben een doorgedreven theoretische en praktijkgerichte opleiding gekregen. Daardoor zijn we op heel wat situaties voorbereid, van reanimaties tot een spoedbevalling. De staand orders bieden niet alleen houvast, maar geven ook de nodige autonomie om de patiënten of slachtoffers volgens de richtlijnen te kunnen helpen. Denk aan het toedienen van adequate pijnstilling of medicatie tegen allergische reacties.”

Philippe Fortain - hoofdverpleegkundige

“De spoed van AZ Maria Middelares is de laatste jaren flink gegroeid. We vonden dat het tijd was om buiten onze muren te breken, en met veel aandacht voor kwaliteit en patiëntvriendelijkheid de gemeenschap te helpen.”

Dr. van Sassenbroeck, medisch diensthoofd spoed

“De Zorgsite in Lemberge wordt, mede dankzij haar gunstige ligging, uitgebouwd tot een site voor gespecialiseerde zorg. Vanuit de Zorgband Leie en Schelde zijn we dan ook fier dat de PIT gestationeerd wordt in Lemberge. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan kwalitatieve dringende hulpverlening.”

Egbert Lachaert, voorzitter Zorgband Leie en Schelde

“Een spoedverpleegkundige en een ambulancier brengen twee dingen samen: medische expertise en ervaring op het terrein. De ambulanciers van Brandweerzone Centrum kunnen teren op jaren ervaring met interventies. Ze weten bijvoorbeeld hoe een evacuatie met een ladderwagen gebeurt. Dat zorgt van bij de start voor een bekwaam PIT-team dat niet snel voor verrassingen zal komen te staan.”

Kolonel Wim Van Zele, zonecommandant Brandweerzone Centrum

Aansturing door Noodcentrale 112

Als burger kan je niet kiezen of je een ziekenwagen, PIT of MUG wil oproepen. Dat is een exclusieve bevoegdheid van de Noodcentrale 112. De operatoren bepalen aan de hand van een wettelijke beslisboom welk middel de meest adequate zorgen kan bieden binnen de kortst mogelijke tijd.

De komst van een bijkomende PIT faciliteert de keuze voor de operator, die het aanbod nog beter kan afstemmen op de hulpvraag van de burger. De PIT kan net als een klassieke ziekenwagen patiënten vervoeren naar het dichtstbijzijnde aangewezen ziekenhuis.