AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Dialysemonitor voor optimale patiëntenbeleving

Als ziekenhuis dat kwaliteitsvolle zorg aanbiedt, zijn we steeds op zoek naar manieren om onze zorg te optimaliseren. Als patiënt kan jij ons hierbij helpen door onderstaande vragenlijst in te vullen.

Tijdens jouw bezoeken aan ons dialysecentrum heb je ervaren wat de sterke en verbeterpunten zijn binnen onze organisatie. We willen dit in kaart brengen om zo gerichte verbeteracties te ondernemen.

Je beslist vrijwillig om deel te nemen. Het al dan niet deelnemen aan deze bevraging heeft geen enkele invloed op de behandeling die je krijgt, noch op jouw relatie met de zorgverleners.