AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Diabetesteam optimaliseert patiëntenbeleving

Onder het motto ‘Samen sterker dan diabetes’ streeft het diabetesteam van AZ Maria Middelares ernaar om met de allernieuwste technieken en behandelmethoden de levenskwaliteit van diabetespatiënten maximaal te verhogen.

Mini-Med 780 G systeem
Mini-Med 780 G systeem

Onder leiding van een geëngageerd team van artsen-endocrinologen, start ons diabetesteam met het gebruik van het nieuwe Mini-Med 780 G systeem. Dit systeem bestaat uit een insulinepomp en een glucosesensor. De glucosesensor meet automatisch de suikerwaarden van de diabetespatiënt. De sensor stuurt een signaal naar de insulinepomp die de insuline geautomatiseerd toedient op basis van een algoritme. Elke 5 minuten past de insulinepomp automatisch de insulinedosering aan volgens de behoefte van de patiënt en corrigeert zowel hoge waarden als lage waarden. Om het systeem optimaal te laten werken zijn er echter nog
vingerprikmetingen noodzakelijk.

Deze nieuwe werkwijze reduceert veel risico’s voor de type 1 diabetespatiënt. Enerzijds zal deze insulinepomp te lage suikerwaarden (hypoglycemie) registreren en helpen voorkomen. Hierdoor verkleint de kans op concentratiestoornissen, flauwte, bewustzijnsverlies. Anderzijds corrigeert de pomp ook te hoge suikerwaarden (hyperglycemie), die op lange termijn complicaties met zich mee (kunnen) brengen.

Innoverende pilootprojecten

Het diabetesteam van AZ Maria Middelares zet continu in op innovatie. Dat is ook de medische bedrijfswereld niet ontgaan: ons team werd geselecteerd om deel te nemen aan enkele pilootprojecten.

  • De FreeStyle Libre 2 is een intermittent scanningsysteem met hoge accuraatheid, alarmsignalen op vraag en zonder vingerprikkalibraties. Deze realtime glucose monitoring sensormethode kan door enkele van onze diabetespatiënten uitgetest worden, nog voor deze op de Belgische markt verschijnt.
  • De glucosesensor vormt een alternatief voor diabetespatiënten die nood hebben aan alarmen bij te hoge of te lage suikerwaarden, maar die het niet kunnen opbrengen om dagelijks meerdere vingerprikken uit te voeren.
  • Het diabetesteam benadrukt dat in het geval van hypoglycemie en bij sterk schommelende waarden de vingerprik ter controle aangeraden blijft.
  • Eind dit jaar zal het diabetesteam van AZ Maria Middelares ook starten met een patchpomp. Een patchpomp kleeft direct op de huid van de patiënt, waardoor er geen aparte infuusset met slangetje nodig is. De pomp is compacter en discreter dan de traditionele insulinepompen.

Nadruk op educatie

Om deze technologische vernieuwingen goed te implementeren, is deskundige begeleiding door artsen en educatoren van het diabetesteam cruciaal. Daarbij ligt de nadruk op het belang van goede educatie, inzet en motivatie van de patiënt.

Kijktip

Op het educatieplatform www.sterkerdandiabetes.be vinden diabetespatiënten heel wat nuttige tips, onder meer in handige educatiefilmpjes van onze diabeteseducatoren.

Contact

Je kan het secretariaat van de dienst endocrinologie en ons diabetesteam bereiken tijdens de kantooruren (08.00 - 18.00 uur):

Secretariaat endocrinologie

Tel: +32 9 246 67 00
E-mail: secretariaat.endocrinologie@mijnziekenhuis.be

Je kan het secretariaat van de dienst endocrinologie en ons diabetesteam bereiken tijdens de kantooruren (8 - 18 uur).

Diabetesteam
Diabetesteam