AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Boekvoorstelling ‘Van ziekenzorg naar gezondheidszorg’ n.a.v. 50 jaar vzw AZ Maria Middelares

Boekvoorstelling

Boekvoorstelling

Het boek ‘Van ziekenzorg naar gezondheidszorg’ neemt je mee op een rijk geïllustreerde reis door de tijd, gestart rond het jaar 1200 toen een Gentse familie besliste om zieken, behoeftigen en passanten te verzorgen in een van haar panden dat dienst deed als hospitaal. Niemand kon toen zelfs maar vermoeden dat die eenvoudige ziekenzorg tijdens de volgende 800 jaar zou evolueren naar de professionele medisch-hoogtechnologische gezondheidszorg die AZ Maria Middelares de samenleving nu aanbiedt. Tijdens dat lange traject speelde een Gentse congregatie van cisterciënzerzusters een vooraanstaande en niet te overschatten rol.

“Met dit boek willen we hulde brengen aan leken en religieuzen die onze gezondheidszorg met een ziel, in en om Gent, hebben uitgebouwd, met volgehouden aandacht voor de patiënt. Het is deze christelijke traditie die het ijkpunt vormt voor ons ethisch handelen en ons mee ondersteunt in ons streven naar waarde gedreven gezondheidszorg. Zelden werd de toekomst zo goed voorbereid door het verleden.”

Prof. Pascal Verdonck, voorzitter AZ Maria Middelares

Praktische info over het boek

  • Hardcover
  • 280 x 240 mm
  • 200 p. en ca. 300 illustraties
  • Snoeck Publishers - ISBN: 978-94-6161-568-8
  • € 32,00
  • Verkrijgbaar in de betere boekhandel

Patiëntgericht door de jaren heen

De titel van het boek benadrukt de evolutie, doorheen de jaren heen, van ziekenzorg naar gezondheidszorg. Daarbij staat de patiënt centraal in een ecosysteem, omringd door een transmuraal en multidisciplinair behandelteam. De ligduur wordt steeds korter door nieuwe technologieën en nieuwe zorgvormen. De mogelijkheden van virtuele opvolging nemen toe: dankzij een ‘cockpit’ in het ziekenhuis weet de patiënt zich 24/7 in veilige handen. Deze toekomstgerichte visie verklaart waarom AZ Maria Middelares met zijn nieuwbouw in 2015 gekozen heeft voor een technologisch interventiecentrum, veeleer dan voor een ‘klassiek beddenhuis’.

Innovatie, digitalisering en patiëntenbeleving zijn onlosmakelijk verbonden in AZ Maria Middelares. Dit alles met veel respect voor het verleden en de waarden die de stichtende congregaties ons meegegeven hebben.

Een uitdrukkelijke dankjewel

Met dit boek willen we onze patiënten, artsen, medewerkers en bezoekers inkijk geven in hoe AZ Maria Middelares de toekomst tegemoet ziet, met respect voor waar we vandaan komen. Als blijk van onze dank en waardering zal elke medewerker van het ziekenhuis een exemplaar van het boek ontvangen.


“De inzet van onze zorgprofessionals is doorheen de jaren van onschatbaar belang gebleken en zal ook in de toekomst de kern uitmaken van de hoogstaande, kwalitatieve en veilige zorg die we dagdagelijks willen leveren. Die zorg hoeft niet alleen in het ziekenhuis te worden verleend."

ir. Christophe Mouton, CEO AZ Maria Middelares
Tijdens onze lange geschiedenis speelde een Gentse congregatie van cisterciënzerzusters een vooraanstaande en niet te overschatten rol.
Tijdens onze lange geschiedenis speelde een Gentse congregatie van cisterciënzerzusters een vooraanstaande en niet te overschatten rol.

Reportage AVS

Reportage AVS

Bekijk hieronder de reportage van AVS: