AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Behandeling van zieke aortaklep via de lies kan nu nog veiliger

Aortaklepstenose is een vaak voorkomende klepziekte. Het hart moet daardoor harder werken om het bloed door de vernauwde aortaklep naar het lichaam te pompen. Dit kan op termijn tot onbehandelbaar hartfalen leiden.Vroeger was de enige behandelingsoptie een heelkundige vervanging van de klep. Daarbij diende het borstbeen geopend te worden, met gebruik van een hart-longmachine. Nieuwe technieken laten sinds een tiental jaar toe de klep te vervangen door een bioprothese via een katheter die wordt ingebracht in de lies. Dankzij deze techniek konden patiënten behandeld worden die een te hoog risico vertoonden op moeizaam herstel na de ingreep. De methode via de lies heeft echter ook risico’s op complicaties. Zo is er een gekend risico op beroerte, liesbloeding en nood aan een pacemaker door de ingreep.

Nieuw filtersysteem reduceert kans op beroerte
Met nieuwe technieken en materialen wordt er voortdurend naar gestreefd om deze complicaties verder te verminderen en het resultaat van de ingreep te optimaliseren. Het Hartcentrum van AZ Maria Middelares poogt steeds om deze zo vroeg mogelijk aan te bieden aan de patiënt. Een primeur in België is het nieuwe filtersysteem dat tijdens de procedure in de halsbloedvaten wordt geplaatst en het risico op een beroerte tot een minimum herleidt. In november 2018 werd dit systeem voor het eerst in het Hartcentrum gebruikt.

Andere belangrijke evoluties die de veiligheid en het comfort ten goede komen

  • In 2010 plaatste het Hartcentrum van AZ Maria Middelares voor het eerst een klepprothese via de lies. Dit vormde een eerste mijlpaal in het TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) programma van AZ Maria Middelares.
  • Door gebruik van de nieuwste bioprotheses ging het resultaat verder vooruit en daalde het risico op complicaties (bv. de noodzaak voor een pacemaker) sterk.
  • Bewijs uit klinische studies liet een evolutie toe in de patiëntselectie: van inoperabele patiënten naar patiënten met lager operatief risico.
  • Door het gebruik van de meest recente introductiekatheters kunnen ook patiënten met nauwere liesslagaders veilig en succesvol worden behandeld.
  • De verbeterde technieken en toenemende expertise laten nu ook toe de procedure uit te voeren onder lokale verdoving, wat het herstel na de ingreep verder versnelt.