AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

AZ Sint-Vincentius Deinze en Brandweerzone Centrum (Gent) slaan de handen in elkaar

Deinze - AZ Sint-Vincentius

AZ Sint-Vincentius Deinze en Brandweerzone Centrum (Gent) slaan de handen in elkaar. Sinds 1 april 2023 voorziet Brandweerzone Centrum 24 uur op 24, 7 dagen op 7 een hulpverlener-ambulancier in de PIT van AZ Sint-Vincentius Deinze. Daarnaast bemant ook steeds een gespecialiseerde spoedverpleegkundige van het ziekenhuis deze ziekenwagen. De samenwerking zorgt ervoor dat elke patiënt in de ruime Deinse regio te allen tijde snelle en gespecialiseerde zorg op maat krijgt.

Een PIT?

Een PIT (Paramedisch Interventie Team) is een bijzondere ziekenwagen, bemand door een hulpverlener-ambulancier van de brandweer en een spoedverpleegkundige met een bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. De PIT focust op interventies die zich qua ernst situeren tussen een MUG en een klassieke 112-ziekenwagen, maar een PIT kan ook als eerste middel ingezet worden wanneer de MUG niet binnen de 15 minuten ter plaatse kan komen om dit tijdsinterval te overbruggen. Niet de patiënt, maar de Noodcentrale 112 bepaalt welk middel de meest adequate zorgen kan bieden binnen de kortst mogelijke tijd.

De spoedverpleegkundigen kunnen, na het volgen van een doorgedreven theoretische en praktijkgerichte PIT-opleiding, onder bepaalde voorwaarden ‘staand orders’ uitvoeren. Dat zijn procedures die enkel opgeleide PIT-verpleegkundigen mogen verrichten, zoals het stellen van een beperkt aantal medische handelingen en het toedienen van bepaalde medicatie. In geval van twijfel kunnen zij via videoconferencing (videobellen) overleggen met de urgentiearts in het ziekenhuis. In 2021 kocht het ziekenhuis immers een nieuwe PIT-ziekenwagen aan, die onder andere uitgerust is met de nieuwste radiocommunicatietechnieken.

De hulpverlener-ambulanciers van Brandweerzone Centrum hebben veel ervaring met interventies, het zogenoemde ‘prehospitaalwerk’. De ambulanciers vullen met hun operationele ervaring de medische expertise van de spoedverpleegkundigen feilloos aan.

De toekomst van de PIT-dienstverlening in onze regio is verzekerd. Door het samenbrengen van de opgeleide en getrainde spoedverpleegkundigen enerzijds, en de ervaren hulpverlener-ambulanciers van Brandweerzone Centrum anderzijds, zijn we op heel wat situaties voorbereid. Dat biedt zekerheid voor de patiënt.

Pascal Standaert, hoofdverpleegkundige dienst spoedgevallen AZ Sint-Vincentius Deinze

Samenwerken loont al jarenlang

Al van bij het begin in 2007 zet AZ Sint-Vincentius Deinze zijn schouders onder het PIT-pilootproject van de FOD Volksgezondheid. In dit kader werd tussen 2007 en 2019 de ziekenwagen van Deinze afhankelijk van de hulpvraag inzet als PIT of klassieke ziekenwagen. Sinds 2019 rukt de ziekenwagen van AZ Sint-Vincentius Deinze enkel nog uit als PIT.

Stad Deinze zorgde er tot begin deze maand voor dat een hulpverlener-ambulancier één shift per weekdag en meerdere per weekend instond als chauffeur van de PIT. Samen met een superteam aan vrijwillige hulpverlener-ambulanciers zorgde deze jarenlange samenwerking voor de juiste zorg op het juiste moment. In de toekomst nemen de collega’s van Brandweerzone Centrum deze taak, voorzien van volledige permanentie, verder op zich.

Een spoedverpleegkundige en een ambulancier brengen twee dingen samen: medische expertise en ervaring op het terrein. De ambulanciers van Brandweerzone Centrum kunnen teren op jaren ervaring met interventies. Ze weten bijvoorbeeld hoe een evacuatie met een ladderwagen gebeurt. Dat zorgt van bij de start voor een bekwaam PIT-team dat niet snel voor verrassingen zal komen te staan.

Kolonel Wim Van Zele, zonecommandant Brandweerzone Centrum

Van links naar rechts op de foto

  • Kolonel Wim Van Zele, zonecommandant Brandweerzone Centrum
  • Frank Lippens, initiatiefnemer PIT-pilootproject in AZ Sint-Vincentius Deinze
  • Sofie Vanhoutte, diensthoofd dringende geneeskundige hulpverlening Brandweerzone Centrum
  • Pascal Standaert, hoofdverpleegkundige dienst spoedgevallen AZ Sint-Vincentius Deinze
  • Simon Lagrange, burgemeester Zulte
  • Denis Dierick, burgemeester Gavere
  • Jan Vermeulen, burgemeester Deinze
  • Christophe Mouton, CEO AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze
  • Jan Blontrock, CO-CEO AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze