AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

AZ Sint-Vincentius Deinze en AZ Maria Middelares zetten patiënt centraal met intentieverklaring tot Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis

Deinze - AZ Sint-Vincentius

Tijdens het aftrapmoment ‘Samenwerking met patiëntenorganisaties’ op dinsdagavond 10 mei ondertekenen AZ Sint-Vincentius Deinze en AZ Maria Middelares een intentieverklaring tot samenwerking met Trefpunt Zelfzorg. Met het project ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ zetten de partners in op structurele samenwerkingen met patiëntenverenigingen, om zo de stem van de patiënt centraal te zetten.

Doelstelling van het project is de continuïteit en de kwaliteit van zorg verder te optimaliseren door de stem van de patiënt en familie of mantelzorger binnen te brengen in de zorg. Voor ziekenhuizen is het vaak echter een hele zoektocht naar hoe ze dat in de praktijk best doen. Patiëntenverenigingen van hun kant zijn vaak vragende partij om hun vereniging verder bekend te maken en nieuwe krachten aan te trekken.

Trefpunt Zelfhulp ondersteunt de partners in de weg naar een duurzame samenwerking met advies, ondersteuning en intervisie. De intentieverklaring vormt een inspanningsverbintenis en formuleert de doelstellingen, werkwijzen en het engagement van beide partijen.

Samen rond de tafel

Op het gezamenlijk aftrapmoment buigen geïnteresseerde specialismen en patiëntenverenigingen zich samen over de vraag hoe ze van de samenwerking een succes kunnen maken, zodat de patiënt op gelijk welk moment in diens traject kan rekenen op deskundige begeleiding op maat.

Van links naar rechts: Peter Gielen (Trefpunt Zelfhulp vzw), Christophe Mouton (AZ Maria Middelares), Jan Blontrock (AZ Sint-Vincentius Deinze)
Van links naar rechts: Peter Gielen (Trefpunt Zelfhulp vzw), Christophe Mouton (AZ Maria Middelares), Jan Blontrock (AZ Sint-Vincentius Deinze)