AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

AZ Maria Middelares volgt COVID-19 patiënten in thuisquarantaine na spoedcontact digitaal verder op

Patiënten die zich met luchtwegklachten aanmelden op de spoedafdeling en terug naar huis mogen om er in thuisquarantaine verder uit te zieken, doen dat vaak met een klein hart. Om een vinger aan de pols te houden en de patiënten doorheen deze moeilijke periode te begeleiden, volgt AZ Maria Middelares zijn patiënten vanaf vandaag verder op in het digitaal communicatieplatform Covid@Home van BeWell Innovations. De app is enkel bestemd voor patiënten die via de spoed of na opname in AZ Maria Middelares ontslagen zijn.

Dr. Diederik Van Sassenbroeck, diensthoofd spoed: “Wanneer we een patiënt met het coronavirus COVID-19 terug naar huis sturen om daar verder uit te zieken, krijgt die een overzicht van een aantal alarmsignalen mee. Doen die zich voor, is het belangrijk dat de patiënt zelf contact neemt. Alles hangt dan af van hoe de patiënt onze richtlijnen begrijpt. Dankzij het platform kunnen we dit nu verifiëren aan de hand van een dagelijks evaluatiemoment, waarbij de patiënt aangeeft hoe het met hem gesteld is. Dat evaluatiemoment bestaat uit een zelfrapportering via een vragenlijst en de eventuele registratie van parameters als lichaamstemperatuur, zuurstofsaturatie en bloeddruk. Op basis van deze informatie kan het medisch team van de spoeddienst beslissen om de patiënt proactief te contacteren om de evolutie en eventuele volgende stappen te bespreken. Indien nodig verwijzen we de patiënt naar de huisarts of laten we hem terugkomen naar het ziekenhuis.”

“Wanneer het platform straks gekoppeld is met de eHealth diensten van de overheid, is deze informatie beschikbaar voor alle zorgverstrekkers, ook in de eerste lijn. De aanvraag voor deze koppeling is in volle voorbereiding met de overheid”, vertelt Alain Mampuya, CEO BeWell Innovations.

De nodige voorbereidingen worden momenteel getroffen om vanaf volgende week ook COVID-19 patiënten die na een ziekenhuisopname huiswaarts keren, op te volgen via het communicatieplatform Covid@Home. Zo weten ook zij zich omringd door het ziekenhuis tot wanneer ze volledig genezen zijn. Dr. Ronny Goethals, medisch directeur: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe we onze patiënten willen bejegenen: we creëren een zorgcontinuüm rond de patiënt, zodat die bij het schakelen tussen eerste en tweedelijnszorg niet in een leegte terechtkomt. Via een digitaal communicatieplatform zoals Covid@Home wordt de samenwerking tussen huisartsen, thuisverpleegkundigen en ziekenhuis gefaciliteerd, zodat ze samen naadloze zorg rond de patiënt kunnen organiseren. Dit wordt het zorgmodel van de toekomst.”

Covid@Home is een onderdeel van de door mHealthBelgium erkende Well@Home App.