AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Algemeen jaarverslag E17-ziekenhuisnetwerk: een terugblik

Een mijlpaal in de geschiedenis van het E17-ziekenhuisnetwerk, het netwerk waartoe ook ons ziekenhuis behoort: het eerste algemene jaarverslag.

Dit jaarverslag van 2021 belicht hoe het E17-ziekenhuisnetwerk de strategische doelstellingen heeft omgezet in de praktijk, dit steeds in samenwerking met de artsen en medewerkers, de zorgverleners van de eerste lijn en alle E17-netwerk-ziekenhuizen. De dagelijkse focus ligt in de quadruple aim: het verbeteren van de patiëntenervaring en zorgkwaliteit, het versterken van het welzijn en de competenties zorgmedewerkers, het verantwoord omgaan met de beschikbare middelen en het verbeteren van gezondheid van de burger.

Ontdek hier de realisaties van 2021 in het algemeen jaarverslag. Veel leesplezier!