AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

2 oktober: World MRSA Day

Op 2 oktober 2023 is het World MRSA Day. MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus aureus en wordt in de volksmond ook wel ‘de ziekenhuisbacterie’ genoemd. MRSA leidt wereldwijd nog steeds tot bezorgdheid, omdat de bacterie niet meer gevoelig is aan de standaardantibiotica.

Een van de projecten van het HOST-team van het E17-ziekenhuisnetwerk, waartoe ook ons ziekenhuis behoort, is het opstellen van een basisdocument rond MRSA, gebaseerd op de meest recente richtlijnen. Zo willen we de interne procedures rond MRSA binnen het netwerk op elkaar afstemmen.

Deze World MRSA day is dus een goeie dag om je kennis rond MRSA aan te wakkeren.