Artsen

Ons team bestaat uit zeven dermatologen, ondersteund door verpleegkundigen en secretaressen.

Stagemeester: Dr. Linda Temmerman

Medisch diensthoofd: Dr. Els Van Autryve

Toegelaten artsen

De toegelaten arts-specialist is geen vast staflid in het AZ Maria Middelares, maar werkt op basis van zijn bijzondere expertise samen met het ziekenhuis om specifieke behandelingen en ingrepen uit te voeren.

Assistenten

De assistent loopt als arts-specialist in opleiding (ASO) stage in het ziekenhuis. Hij werkt er voortdurend onder supervisie.

Secretariaat

Het secretariaat bestaat uit vier medewerkers en een paramedicus.

IMID-verpleegkundige

IMID is het acroniem voor 'Immune Mediated Inflammatory Diseases of Disorders', en omvat in principe alle auto-immuunaandoeningen die zich veelal situeren op de velden gastro-enterologie, reumatologie en dermatologie.