Artsen

Ons team bestaat uit zeven dermatologen, ondersteund door verpleegkundigen en secretaressen.

Stagemeester: Dr. Linda Temmerman

Medisch diensthoofd: Dr. Els Van Autryve

Assistenten

De assistent loopt als arts-specialist in opleiding (ASO) stage in het ziekenhuis. Hij werkt er voortdurend onder supervisie.

Secretariaat

Het secretariaat bestaat uit vier medewerkers en een paramedicus.

IMID-verpleegkundige

IMID is het acroniem voor 'Immune Mediated Inflammatory Diseases of Disorders', en omvat in principe alle auto-immuunaandoeningen die zich veelal situeren op de velden gastro-enterologie, reumatologie en dermatologie.