AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Harpoenplaatsing

Wat is het?

Wat is het?

Een harpoennaald is een fijn ijzerdraadje dat zo dicht mogelijk bij het letsel wordt gebracht.

Tijdens de operatie kan de harpoennaald dan als leidraad gebruikt worden om het letsel te lokaliseren.

De plaatsing van de naald gebeurt onder echogeleiding. Het letsel wordt zichtbaar gemaakt en de gemakkelijkste weg wordt gezocht om het aan te prikken. Als de naald ter plaatse zit, bevestigt een controle mammografie de positie. Dan pas wordt het ijzerdraadje op de huid gefixeerd.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Elzo Kraemer Ximena