AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Ejectiefractie

Wat is het?

Wat is het?

Met dit onderzoek wordt de pompfunctie van het hart bepaald. Dat kan belangrijk zijn wanneer je hartklachten hebt, maar ook wanneer je bepaalde medicatie krijgt. Tijdens het onderzoek wordt berekend hoeveel bloed het hart per hartslag rondpompt. Dat heet de ejectiefractie.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding onderzoek

Voor dit onderzoek hoef je niet nuchter te zijn. Er is geen speciale voorbereiding nodig.

Verloop onderzoek

Om het bloed dat door het hart pompt zichtbaar te maken, wordt er een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend via een injectie in de ader van de arm. De scan gebeurt meteen na de injectie. Er worden elektrodes op je borstkas aangebracht om tijdens het onderzoek een elektrocardiogram (EKG) te registreren. De duur van de opname hangt af van persoon tot persoon, maar bedraagt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Indien je niet in het ziekenhuis opgenomen bent, kan je na het onderzoek je normale bezigheden hervatten.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling
SPECT-CT
SPECT-CT

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product veroorzaakt geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan).

De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen.

Vanaf twaalf uur na het onderzoek is de radioactieve stof nagenoeg volledig uit je lichaam verdwenen.

Er wordt aangeraden om kinderen jonger dan zes jaar de eerste zes uur niet langer dan een halfuur op de schoot te nemen. Spelen, eten geven, verschonen en andere dagelijkse bezigheden zijn geen probleem.

Ook vermijd je best langdurig (langer dan één uur) nauw contact (minder dan één meter) met zwangere vrouwen tijdens de eerst zes uur.

Resultaat

Resultaat

We maken van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke