AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Borstreconstructie met grote rugspier

Wat is het?

Wat is het?

In een aantal gevallen kan je ervoor kiezen om de borst te recreëren met een gesteelde huid-en spierflap van de rug. Meestal is de hoeveelheid huid op de rug die gebruikt kan worden om de borst te reconstrueren, eerder beperkt. Alleen mensen met veel vet op de rug en relatief kleine borsten kunnen geholpen worden met deze flap. Als het vereiste borstvolume groter is dan het beschikbare weefsel op de rug, kan deze techniek combineerbaar met het plaatsen van een inwendige prothese. De prothese wordt dan ingebracht en volledig bedekt met de spiercomponent van de flap. De huidcomponent van de flap dient om de huidenveloppe van de borst te reconstrueren.

Resultaat

Resultaat

Bij een flapreconstructie zijn bijkomende littekens onvermijdelijk. Het litteken van de latissimus dorsi flap bevindt zich op de rug maar is goed te camoufleren onder het behabandje. Een spier van de rug dient opgeofferd te worden maar de impact op de schouderfunctie is relatief beperkt (behalve bij zeer sportieve mensen).

Als de latissimus dorsi flap met een prothese dient gecombineerd te worden, zijn dezelfde nadelen die hierboven vermeld zijn, ook van toepassing. De flap over de prothese verschaft echter een zekere bescherming waardoor complicaties als kapselvorming, infectie en extrusie van de prothese minder frequent zijn.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Elzo Kraemer Ximena, Dr. Vertriest Rudolf