AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Zwangerschapsdiabetes

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Zwangerschapsdiabetes betekent dat er tijdens de zwangerschap abnormaal hoge bloedsuikerwaarden worden vastgesteld.

Hoe ontstaat het?

Sommige factoren, zoals overgewicht, leeftijd en erfelijkheid, spelen zeker een grote rol. Er kan echter niet precies voorspeld worden welke vrouwen zwangerschapsdiabetes zullen ontwikkelen.

Mogelijke risico

De hogere bloedsuikerspiegels van de moeder, die doorheen de moederkoek naar de vrucht overgaan, stimuleren bij het kind een verhoogde insulineafscheiding door de eigen alvleesklier. Die verhoogde insulinespiegels veroorzaken een te sterke groei van de baby, een grotere moederkoek en meer vruchtwater. De kans op complicaties rond de geboorte - zoals vroeggeboorte, traumata bij de bevalling, te lage suikerwaarden bij de baby - is voor zo'n kind groter dan normaal.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Het is heel belangrijk om zwangerschapsdiabetes tijdig op te sporen en te behandelen. Hoewel de stoornis meestal verdwijnt na de bevalling, loopt de moeder een grote kans opnieuw diabetes te ontwikkelen bij een volgende zwangerschap. Rond een zwangerschapsduur van 24 - 28 weken zal de gynaecoloog een suikertest aanvragen. Daarbij drink je een suikerdrank en een uur later wordt de bloedsuikerspiegel gecontroleerd.

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben een verhoogd risico om na de bevalling blijvend diabetes te krijgen. Het project Zoet Zwanger wil hen helpen de nodige stappen te nemen ter preventie en vroegtijdige opsporing van diabetes.

Behandeling

Als de diagnose ‘zwangerschapsdiabetes’ wordt gesteld, zal de voeding worden aangepast in overleg met de internist en diëtist. In sommige omstandigheden is het noodzakelijk medicatie op te starten.

Zwangerschapsdiabetes: uitleg en dieet

Zwangerschapsdiabetes: uitleg en dieet

Brochure

Brochure

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024