AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Ziekte van Dupuytren

Wat is het?

Wat is het?

De Ziekte van Dupuytren is een aandoening aan het hand die het bindweefsel onder de huid van de palm beïnvloedt. Het weefsel groeit en wordt dikker. Op de plaatsen met dik bindweefsel voel je knobbels of strengen in de handpalm of vingers.

Andere namen van de ziekte van Dupuytren zijn: Dupuytrencontractuur, koetsiershand, vikinghand of fibromatosis palmaris.

De aandoening kan ook op andere plaatsen in het lichaam voorkomen en heeft afhankelijk daarvan een andere naam: op de voeten (lederhosen), penis (peyronie), kneukels (garrod).

Symptomen

Symptomen
 • Harde knobbels in de handpalm
 • Vorming van (bindweefsel)koorden beperken de bewegingsvrijheid van de vinger
 • Kromming van de vingers in een latere fase van de aanodoening, waardoor het moeilijk wordt om de hand volledig te strekken.

Oorzaken

Oorzaken

De exacte oorzaak van de ziekte van Dupuytren is niet bekend. De ziekte is genetisch en komt vaker voor bij mensen van Noord-Europese afkomst.

Er zijn enkele risicofactoren bekend:

 • Leeftijd: het voorkomen van de aandoening neemt toe met ouder worden
 • Geslacht: de aandoening komt ongeveer zes keer meer voor bij mannen dan bij vrouwen
 • Roken
 • Diabetes Mellitus
 • Epilepsie
 • Handtrauma

Behandeling

Behandeling

Hoewel er geen definitieve genezing is, kunnen behandelingsmogelijkheden de symptomen verlichten en de functionaliteit van de hand verbeteren.

Je blijft altijd drager van de ziekte. De ziekte kan ook steeds terugkeren.

In milde stadia is het nuttig om een afwachtende houding aan te nemen. Er wordt enkel een behandeling opgestart bij hinder als gevolg van knobbels en koorden in de hand(palm).

Een gemeten contractuur (bewegingsbeperking) van ongeveer 40 graden telt als grens voor het opstarten van een operatie.

Rookstop is essentieel gezien dit de ziekte en het terugkeren ervan versnelt. Spalken of infiltraties hebben geen duurzaam effect.

Bij deze techniek doorprikt de arts onder lokale verdoving tijdens een raadpleging de meest ernstige strengen zodat de patiënt de vinger terug kan strekken. De knobbeltjes worden niet verwijderd.

Voordeel is dat deze ingreep weinig invasief en weinig risicovol is. De behandeling zorgt voor weinig littekenvorming en een zeer snel herstel. De behandeling kan indien nodig herhaald worden om het strekken te behouden.

Het nadeel is dat de streng niet weggenomen wordt en er dus een sneller herval optreedt dan bij een chirurgische behandeling. 60 % van de patiënten kent na drie jaar een terugkeer van 20 graden bewegingsbeperking – tot 85 % van de patiënten na vijf jaar.

De behandeling kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot het inscheuren van een stukje huid. In 3 % van de gevallen kan een klein zenuwletsel van de vinger optreden.

Bij deze techniek verwijdert de chirurg volledige strengen en het abnormale weefsel met behulp van een microscoop. De ingreep kenmerkt zich door een ‘zigzag’-insnede die langs de natuurlijke plooien in de hand loopt.

Er wordt een stukje huid in de handpalm open gelaten. Via deze weg kan het bloed van de nabloeding wegvloeien waardoor het hand minder zwelt na de ingreep.

Na de operatie draag je tot de eerste consultatie een gips zodat de vinger in gestrekte stand gehouden wordt.

Deze ingreep toont goede resultaten, maar vereist ook de nodige nazorg na de ingreep.

Voorbereiding van je opname

Voorbereiding van je opname

Om je gezondheidstoestand voor de ingreep goed te kennen, moet je een vragenlijst invullen. Je behandeld arts beslist samen met jou of je dit via de vooropnamebalie in het ziekenhuis of via het digitaal patiëntenplatform MijnZiekenhuis doet.

Twee werkdagen voor je ingreep belt een medewerker van het ziekenhuis je op om het uur mee te delen waarop je verwacht wordt in het ziekenhuis.

In overleg met je arts neem ter voorbereiding voor de operatie en het herstel extra vitamine C in.

De dag van de opname

De dag van de opname

De ingreep vereist een dagopname. Dat betekent dat je de dag zelf nog terug naar huis kan en niet hoeft te overnachten in het ziekenhuis.

Kom op de dag van je opname op het afgesproken uur nuchter naar het ziekenhuis en meld je je met je identiteitskaart aan via één van de e-kiosken in het atrium (inkomhal).

Je krijgt via de e-kiosk een ticket met een volgnummer op dat wordt geprojecteerd op de digitale schermen in het wachtpunt. Een medewerker vervolledigt je dossier en je krijgt een zorgbandje om met je naam, voornaam en geboortedatum op. Daarna verloopt je opname via de OK-onthaallounge.

In het operatiekwartier word je voorbereid op de ingreep. De ingreep gebeurt meestal onder lokale verdoving. De anesthesist komt hiervoor bij je langs. Als je nog vragen hebt over de verdoving of de ingreep, kan je die zeker nog stellen.

Na de ingreep kom je terecht in onze aangename recovery lounge. De verpleegkundige controleert je vitale parameters terwijl je uitrust van de operatie. Deze procedure bevordert een snelle en aangename ontslagprocedure, waardoor je vlot het ziekenhuis kan verlaten.

Nazorg

Nazorg

Het is bijzonder belangrijk om een goede wondzorg toe te passen en intensieve kinesitherapie te volgen om de hand en vingers te revalideren.

 • Na de ingreep krijg je een verband om. Het verband blijft dicht tot de eerste controle.
 • Het wondzorgschema en de voorschriften voor materiaal krijg je mee na de operatie.
 • U krijgt een eerste controleafspraak mee bij je behandelend arts. Deze afspraak gaat door x dagen na de operatie. Op de eerste raadpleging wordt een afneembare strekspalk gemaakt. Je draagt deze ’s nachts gedurende twee maanden.
 • Maak ook een afspraak bij de kinesitherapeut één week na de operatie. We raden een gespecialiseerde handkinesitherapeut sterk aan.

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties

Er bestaat geen definitieve genezing. Vaak zullen de strengen terugkeren. Meestal gebeurt dit na enkele jaren.

De eerste weken na de ingreep zullen de vingers wat stijver zijn. Intensieve kinesitherapie is daarom belangrijk.

Houd de eerste dagen na de ingreep je hand hoog om zwelling van de vingers tegen te gaan. Ook bewegen van de vingers heeft een ontzwellend effect. Daarnaast kan je ook ijs op je vingers leggen in periodes van 20 minuten. Ontstekingsremmers hebben een ontzwellend effect, maar mogen enkel genomen worden na advies van je behandelend arts.

Een litteken aan het hand wordt zachter na een viertal maanden. Wees geduldig. Na de wondheling kan je het litteken masseren om het losser te maken. Hydraterende crèmes of een silicone bedekking (Mepitac tape) kunnen ook zinvol zijn. Bescherm het litteken steeds tegen de zon.

Als er te veel zwelling optreedt, kan een afknellend verband of gips voorkomen. Indien bovenstaande adviezen niet helpen, kan je de windel relaxeren of het handverband afnemen. Ook de windel bij een open gips kan gerelaxeerd worden.

Het postoperatieve handverband vangt een eventuele nabloeding op. Ook hoogstand van het hand en ijs kan helpen. Ontstekingsremmende medicatie kan, maar gebeurt steeds in overleg met je arts.

Deze complicatie treedt zeer zeldzaam op, maar toch frequenter bij rokers en diabetespatiënten. Neem contact op met je arts of de dienst spoed bij sterk toenemende pijn, koorts (> 38,5 °C), een etterende wonde of toenemende en uitbreidende roodheid.

Heel uitzonderlijk treedt er tijdelijk gevoelsverlies op in de vingers.

Brochure postoperatieve richtlijnen

Brochure postoperatieve richtlijnen

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 02/07/2024