AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Springvinger

Wat is het?

Wat is het?

Een springvinger, ook wel triggerfinger genoemd, is een aandoening waarbij de peesomhulling (de peesschede) van de vinger ontstoken raakt en dikker wordt, waardoor de vinger moeilijker kan bewegen. De medische term voor deze aandoening is stenoserende tenosynovitis.

Symptomen

Symptomen

De symptomen van een springvinger variëren.

  • Je ervaart gevoeligheid of pijn aan de aangedane duim of vinger.
  • De vinger of duim kan vast komen te zitten in een gebogen positie. Dit is kenmerkend voor een springvinger, waarbij het lijkt alsof de vinger ‘opspringt’ wanneer die wordt recht getrokken.
  • Bij het bewegen van de vinger kan er een hoorbaar klikkend of knappend geluid optreden.
  • In sommige gevallen kan er zwelling optreden rond het aangetaste gebied.

De symptomen kunnen geleidelijk aan beginnen en in ernst toenemen. Er kan meer dan één vinger tegelijk worden aangetast en beide handen kunnen hierbij betrokken zijn.

Een springvinger is meestal meer uitgesproken in de ochtend, wanneer je een voorwerp stevig vastpakt of wanneer je je vinger strekt.

Oorzaken

Oorzaken

De oorzaken van een springvinger gaan vaak samen met peesproblemen en het omringende weefsel in de hand. Patiënten van wie het werk of de hobby herhalend grijphandelingen vereisen, lopen een groter risico om een ​​springvinger te ontwikkelen. De aandoening komt ook vaker voor bij vrouwen, bij mensen met diabetes of reumatoïde artritis.

Behandeling

Behandeling

De behandeling van een springvinger kan variëren, afhankelijk van de ernst van de symptomen. Mogelijke behandelingen zijn: rust, kinesitherapie, het dragen van spalken, ontstekingsremmers en in sommige gevallen een chirurgische ingreep (zie verder) om de peesschede te openen.

Veel hangt af van de graad, type springvinger en de aanwezigheid van eventuele andere aandoeningen. Een uitvoerig klinisch onderzoek laat de juiste diagnose toe om tot een gepaste behandeling te komen.

Een springvingerrelease, of triggerfingerrelease, is een chirurgische ingreep die wordt uitgevoerd om de beknelling van de pees in een vinger te verlichten.

Hierbij wordt een klein insnede gemaakt volgens de huidlijnen, ter hoogte van het eerste spanbandje. De huidlijn wordt open gemaakt en eventuele verklevingen tussen de pezen worden losgemaakt. Nadien wordt de huid gesloten met enkele hechtingen.

Tijdens een kijkoperatie opent de chirurg de peesschede via een kleine insnede, waardoor de wrijving en blokkage met de buigpees verdwijnt. De pees kan vervolgens ontzwellen. Hechtingen zijn niet nodig. De kleine wonde geneest volledig vanzelf.

Deze techniek kan enkel uitgevoerd worden bij springvingers met duidelijke blokkade, zonder contractuur (dwangstand).

Bij patiënten met een ernstige zwelling van de pezen en contractuur (dwangstand) is het soms onvoldoende om enkel het eerste spanbandje van de peesschede te openen en de pezen los te maken. Dan kan het nuttig zijn om de helft van de oppervlakkige pees te verwijderen (ulnaire slip resectie). Hiervoor maakt de chirurg twee kleine incisies en die hij sluit met enkele hechtingen.

De ingreep heeft geen invloed op uw spierkracht. Nadien kan je terug elke beweging uitvoeren.

Voorbereiding van je opname

Voorbereiding van je opname

Om je gezondheidstoestand voor de ingreep goed te kennen, moet je een vragenlijst invullen. Je behandeld arts beslist samen met jou of je dit via de vooropnamebalie in het ziekenhuis of via het digitaal patiëntenplatform MijnZiekenhuis doet.

Twee werkdagen voor je ingreep belt een medewerker van het ziekenhuis je op om het uur mee te delen waarop je verwacht wordt in het ziekenhuis.

In overleg met je arts neem ter voorbereiding voor de operatie en het herstel extra vitamine C in.

Dag van de opname

Dag van de opname

De ingreep vereist een dagopname. Dat betekent dat je de dag zelf nog terug naar huis kan en niet hoeft te overnachten in het ziekenhuis.

Kom op de dag van je opname op het afgesproken uur nuchter naar het ziekenhuis en meld je je met je identiteitskaart aan via één van de e-kiosken in het atrium (inkomhal).

Je krijgt via de e-kiosk een ticket met een volgnummer op dat wordt geprojecteerd op de digitale schermen in het wachtpunt. Een medewerker vervolledigt je dossier en je krijgt een zorgbandje om met je naam, voornaam en geboortedatum op. Daarna verloopt je opname via de OK-onthaallounge.

In het operatiekwartier word je voorbereid op de ingreep. De ingreep gebeurt meestal onder lokale verdoving. De anesthesist komt hiervoor bij je langs. Als je nog vragen hebt over de verdoving of de ingreep, kan je die zeker nog stellen.

Na de ingreep kom je terecht in onze aangename recovery lounge. De verpleegkundige controleert je vitale parameters terwijl je uitrust van de operatie. Deze procedure bevordert een snelle en aangename ontslagprocedure, waardoor je vlot het ziekenhuis kan verlaten.

Nazorg

Nazorg

Na de ingreep krijg je een handverband om. De dag na de ingreep kan je het verband verwijderen. Het wondje bedek je daarna met een eenvoudige pleister.

  • Open springvinger release: de hechtingen moeten 12 tot 14 dagen na de ingreep verwijderd worden.
  • Echografische springvinger release: de wonde geneest spontaan na enkele dagen. Bij de open release dienen de hechtingen na 12-14 dagen verwijderd te worden.
  • Ulnaire slip resectie:

Probeer al snel na de behandeling volledige bewegingen met je vinger te maken. Sluit daarbij je vinger en strek hem volledig. Je kan alle activiteiten onmiddelijk hervatten. Houd er rekening mee dat lokale hinder of zwelling na de operatie normaal is.

Je krijgt een eerste controleafspraak mee na X dagen.

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties

Houd de eerste dagen na de ingreep je hand hoog om zwelling van de vingers tegen te gaan. Ook bewegen van de vingers heeft een ontzwellend effect. Daarnaast kan je ook ijs op je vingers leggen in periodes van 20 minuten. Ontstekingsremmers hebben een ontzwellend effect, maar mogen enkel genomen worden na advies van je behandelend arts.

Een litteken aan het hand wordt zachter na een viertal maanden. Wees geduldig. Na de wondheling kan je het litteken masseren om het losser te maken. Hydraterende crèmes of een silicone bedekking (Mepitac tape) kunnen ook zinvol zijn. Bescherm het litteken steeds tegen de zon.

Als er te veel zwelling optreedt, kan een afknellend verband of gips voorkomen. Indien bovenstaande adviezen niet helpen, kan je de windel relaxeren of het handverband afnemen. Ook de windel bij een open gips kan gerelaxeerd worden.

Het postoperatieve handverband vangt een eventuele nabloeding op. Ook hoogstand van het hand en ijs kan helpen. Ontstekingsremmende medicatie kan, maar gebeurt steeds in overleg met je arts

Deze complicatie treedt zeer zeldzaam op, maar toch frequenter bij rokers en diabetespatiënten. Neem contact op met je arts of de dienst spoed bij sterk toenemende pijn, koorts (> 38,5 °C), een etterende wonde of toenemende en uitbreidende roodheid.

Heel uitzonderlijk treedt er tijdelijk gevoelsverlies op in de vingers door spanning van het verband of zwelling. Leg het hand hoger, relaxeer de windel van het verband, leg er ijs op. Neem contact op met onze dienst wanneer je je zorgen maakt.

Brochure postoperatieve richtlijnen

Brochure postoperatieve richtlijnen

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 02/07/2024