AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Spraakapraxie

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Spraakapraxie is een verworven spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel. De voornaamste problemen betreffen de juiste klankvorming en de vloeiendheid van de spraak. Spraakapraxie ontstaat meestal door een herseninfarct of hersenbloeding (CVA, beroerte) maar tal van andere neurologische ziekten kunnen spraakapraxie veroorzaken. Spraakapraxie komt meestal samen met afasie (verworven taalstoornis) voor.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Personen met spraakafasie kunnen bij onze dienst terecht voor onderzoek en behandeling. Ook een eenmalig (zelfbetalend) advies is mogelijk.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024