AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Peesverkalkingen

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Schouderpijn kan het gevolg zijn van een verkalking in het schouderpeesblad. Deze verkalkingen geven een constante zeurende pijn gedurende jaren. De pijn kan plots extreem worden bij 'uitbreken' van de verkalking.

Waarom er zich verkalkingen vormen in het peesblad is niet geweten. Een erfelijke factor zou kunnen meespelen, evenals een variante in de bloedvoorziening van de rotatorcuff (spieren rond de schouder). Overbelasting lijkt niet echt een belangrijke factor. We zien verkalkingen evenzeer bij mensen die geen belastende job of sport uitoefenen. De verkalkingen komen vaak in beide schouders voor en zijn heel vaak symptoomloos.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Tijdens deze opstoten van ontsteking behandelen we best met sterke pijnstilling, rust (arm in een draagdoek of draaglint dragen) en zo mogelijk met een cortisone-inspuiting. De inspuiting zal de kalk niet oplossen maar onderdrukt de hevige ontstekingsreactie en kan de pijn meestal onder controle krijgen een tweetal dagen na de inspuiting. De ontstoken schouder afkoelen helpt eveneens om de pijn te onderdrukken. Opwarmen veroorzaakt een averechts effect.

Als de verkalking niet spontaan oplost, kunnen we trachten het oplossingsproces te versnellen door met (ultrasone) schokgolven op de verkalking te schieten. Deze procedure gekend als ESWT (Extracorporele Shock Wave Therapy) is verwant aan de vergruizing van nierstenen. Onder lokale verdoving en na echografische plaatsbepaling wordt een sonde op de huid boven de verkalking geplaatst en worden schokgolven op de verkalking geschoten. De behandeling kan tijdelijk pijnlijk zijn (kneuzingsgevoel). Grote verkalkingen en verkalkingen in associatie met een cuffscheur zijn meestal niet succesvol te behandelen met ESWT.

Bij falen van deze eenvoudige middelen, of voor patiënten die sneller van de verkalkingen verlost wensen te zijn, kan chirurgie helpen. De grootste delen van de verkalkingshaarden worden verwijderd waarna de aldus ontstane opening in het peesblad terug dient gesloten te worden.

Kleine restantjes van de verkalkingen, verkleefd in de pees kunnen achterblijven maar veroorzaken meestal geen last. Verkalkingen komen, eens weggehaald, in de regel niet meer terug.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024