AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Ontsteking van keelamandelen

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een ontsteking van de keelamandelen (tonsillen) die veroorzaakt wordt door virussen of bacteriën.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen zijn:

  • keelpijn
  • koorts
  • opgezette en pijnlijke halsklieren

klinische symptomen:

  • rode en gezwollen amandelen, al dan niet met wit beslag of witte stippen

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Bij te frequent optreden van een ontsteking van de keelamandelen (tonsillitis) kunnen de amandelen verwijderd worden (tonsillectomie). Als richtlijn spreekt men pas over 'frequent optreden' van ongeveer 4- tot 6-tal ontstekingen per jaar.

Behandeling

In vele gevallen gaat het over een virale ontsteking waarbij een afwachtende houding kan worden aangenomen met een correcte pijnstilling. Daarnaast kan bij een bacteriële infectie gekozen worden om antibiotica te geven.

Sommigen kinderen hebben klachten van vergrote amandelen. Indien de beide keelamandelen (tonsillen) elkaar raken, spreken we van "kissing tonsils". Dit kan aanleiding geven tot een zware ademhaling, snurken en apnoe's (ademhalingstops). Deze hebben een invloed op de slaapkwaliteit en maken eten moeilijker.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024