AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Neurologische taalstoornissen

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Afasie is een verworven taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel. We lichten de belangrijkste termen van deze definitie kort toe:

  • Verworven: in tegenstelling tot aangeboren of ontwikkelingsstoornissen beschikte de persoon met afasie voor het ontstaan van de stoornis over een normale taal.
  • Taalstoornis: de persoon heeft problemen met het uiten, begrijpen, lezen en schrijven van woorden en zinnen. De spraak en het denken zijn in principe normaal.
  • Ten gevolge van een hersenletsel: meestal gaat het over een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) in de linkerhersenhelft, bij de meeste personen liggen daar namelijk de voornaamste hersengebieden die betrokken zijn bij taalfuncties.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De logopedist staat in voor het onderzoek, de behandeling en de begeleiding van personen met afasie (en hun omgeving).

De ernstgraad van de afasie bepaalt in grote mate de hoofddoelstelling van de behandeling. Bij een lichte tot matige taalstoornis ligt de focus van de behandeling vaak op het verbeteren van de taal en/of het maximaliseren van de begrijpelijkheid.

Bij een ernstige taalstoornis is de behandeling eerder gericht op het verbeteren van de communicatie. De logopedist houdt bij het bepalen van de therapiedoelstellingen steeds rekening met recente wetenschappelijke richtlijnen. Daarnaast worden de persoon en zijn/haar directe omgeving betrokken bij het bepalen van de inhoud van de behandeling. De logopedische behandeling bij afasie is dan ook altijd individueel aangepast.

Brochure

Brochure

Meer informatie over de verschillende soorten afasie, de taken van de logopedist en voorbeelden kan je terugvinden in de brochure.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024