AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Menopauze

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Onder menopauze verstaan we de overgang voor een vrouw van vruchtbare naar onvruchtbare levensfase. Tijdens de vruchtbare periode van de vrouw maken de eierstokken hormonen aan (onder andere oestrogenen en progestagenen). Deze hormonen zorgen ervoor dat eicellen kunnen uitrijpen. Indien geen bevruchting optreedt, volgt een menstruatie. Deze vruchtbare periode begint in de puberteit en eindigt met de periode dat het krijgen van kinderen onmogelijk wordt.

Wanneer de eicelreserve ter hoogte van de eierstokken is opgebruikt, daalt de oestrogeenproductie. De overgang duurt een aantal jaren en is niet een plotseling moment. Er wordt aangenomen dat een vrouw doorgaans tussen de 47 en 52 jaar in peri-menopauze zit, dit is de overgang naar de uiteindelijke menopauze.

Men zegt dat een vrouw in menopauze is wanneer deze een jaar lang geen menstruatie meer heeft gehad.

Symptomen

De veranderingen in hormoonspiegels tijdens de overgangsjaren kunnen aanleiding geven tot klachten en gevolgen hebben op lange termijn.

  • Warmteopwellingen (vapeurs)
  • Nachtelijk zweten
  • Droge schede en vaginale irritatie
  • Plasklachten
  • Frequente urineweginfecties
  • Pijnlijke mictie (pijn bij het plassen)
  • Toename van het lichaamsgewicht
  • Prikkelbaarheid en stemmingswisselingen

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Behandeling

Als gynaecoloog trachten we vooral de onaangename overgangsperiode te ondersteunen en informatie te bieden bij de nieuwe lichaamsbeleving.

Eenmaal in menopauze wordt het risico op osteoporose groter aangezien oestrogenen een rol spelen in het botmetabolisme. Om deze veranderingen op te sporen zal uw gynaecoloog mogelijk een botdensitometrie aanvragen. Hierbij wordt de stevigheid van het bot gemeten. Calciumsupplementen en Vitamine D zullen worden voorgeschreven, al dan niet met botafbraak vertragende medicatie.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. De Craene Annick