AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Longfibrose en interstitieel longlijden

Longfibrose en interstitieel longlijden zijn aandoeningen waarbij er zich littekenweefsel vormt in het weefsel tussen de longblaasjes.

De precieze oorzaak is niet altijd bekend, maar het kan worden veroorzaakt door blootstelling aan schadelijke stoffen, bepaalde medicijnen of auto-immuunziekten.

Mensen met deze aandoeningen kunnen last hebben van kortademigheid, droge hoest, vermoeidheid en gewichtsverlies.

  • De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en lichamelijk onderzoek van de patiënt, en een ademtest om de longcapaciteit te meten (longfunctiemeting).
  • De arts vraagt naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt en naar de vroegere en huidige medicatie-inname en blootstellingen
  • Soms zal verder onderzoek door een bronchoscopie en/of biopsiename nodig zijn.

Longfibrose en interstitieel longlijden zijn vaak progressieve aandoeningen, wat betekent dat ze in de loop van de tijd erger kunnen worden.

De behandeling kan variëren, afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de aandoening. Het kan onder meer medicatie, zuurstoftherapie en in sommige gevallen longtransplantatie omvatten.

Rust nemen en goed voor jezelf zorgen is belangrijk voor mensen met longfibrose en interstitieel longlijden.

Het vermijden van roken en blootstelling aan schadelijke stoffen is essentieel om verdere schade aan de longen te voorkomen.

Het kan nuttig zijn om hulp en ondersteuning te zoeken bij zorgverleners, familie en vrienden, omdat deze aandoeningen invloed kunnen hebben op het dagelijks leven.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Lamont Jan