AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Kanker van ongekende primaire

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Indien een uitzaaiing (metastase) van een tumor wordt gevonden zonder te weten van welk orgaan die uitzaaiing oorspronkelijk vandaan komt, spreekt men in medische termen van een kanker van ongekende primaire.

Sommige kankerweefsels zijn namelijk zo weinig herkenbaar, dat ook na pathologisch en genetisch onderzoek er geen verdere aanwijzingen zijn.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Behandeling

Het grootste deel van zulke onherleidbare uitzaaiingen worden behandeld met chemotherapie.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024