Symptomen en oorzaken

Een kaakbreuk is een fractuur van boven- en/of onderkaak. Geen enkele breuk is gelijk. Elke kaakfractuur vereist een specifieke aanpak.

Diagnose en behandeling

Na het klinisch en radiologisch onderzoek zal de arts een individueel patiëntenplan opstellen.

Indien de breuk verplaatst is, moet deze herplaatst worden onder algemene verdoving. De chirurg zet de fractuur vast met titanium platen en schroeven. Indien nodig worden deze nadien opnieuw verwijderd.

Behandelende centra & specialisaties

Stomatologie en maxillofaciale chirurgie

Laatste publicatiedatum: 17/01/2022
Verantwoordelijk auteur: Dr. Borghgraef Kristin