AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Kaakbreuk

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Een kaakbreuk is een fractuur van boven- en/of onderkaak. Geen enkele breuk is gelijk. Elke kaakfractuur vereist een specifieke aanpak.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Na het klinisch en radiologisch onderzoek zal de arts een individueel patiëntenplan opstellen.

Indien de breuk verplaatst is, moet deze herplaatst worden onder algemene verdoving. De chirurg zet de fractuur vast met titanium platen en schroeven. Indien nodig worden deze nadien opnieuw verwijderd.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024