Symptomen en oorzaken

De aangezichtsspieren worden bezenuwd door de aangezichtszenuw, de ‘nervus facialis’. Deze zenuw loopt vanuit de hersenstam, doorheen het middenoor, doorheen de schedelwand en doorheen de grote speekselklier (ter hoogte van de kaakhoeken) alvorens de aangezichtsspieren te bereiken. Bij een probleem op het verloop van deze zenuw, kan een aangezichtsverlamming ontstaan.

Naast de bezenuwing van het aangezicht, staat deze zenuw ook in voor het proeven en voor het dempen van geluid bij het horen van luide geluiden. Daarom kan een patiënt met een aangezichtsverlamming een verminderde smaak in één tonghelft en een overgevoeligheid aan geluiden ervaren.

Oorzaak

Meestal kan de oorzaak van een aangezichtsverlamming niet duidelijk achterhaald worden, waarschijnlijk gaat het in deze gevallen om een virale infectie van de aangezichtszenuw. Dit wordt een Bell’s parese genoemd. Bij 70% van deze patiënten is een volledig herstel van de aangezichtszenuw te verwachten.

Andere oorzaken kunnen zijn:

  • schedelfractuur met trauma van de aangezichtszenuw
  • aandoeningen van het middenoor
  • aandoeningen van de speekselklieren
  • hersenaandoeningen
  • de ziekte van Lyme
  • aangeboren
  • ...

Diagnose en behandeling

Bij het onderzoek zal de arts uitsluiten dat het probleem zich niet ter hoogte van de hersenen bevindt (bijvoorbeeld infarct, hersenbloeding ...). De aangezichtsmotoriek wordt onderzocht en een gehooronderzoek wordt uitgevoerd. Soms wordt beeldvorming en een bloedonderzoek uitgevoerd.

Behandeling

Omdat bij een ernstige aangezichtsverlamming het oog niet meer goed kan sluiten, is het zeer belangrijk om het oog goed te beschermen tegen uitdroging. Oogdruppels, oogzalf en zo nodig oogverband worden voorgeschreven. Vaak kan een aangezichtsverlamming spontaan (gedeeltelijk) recupereren omdat zenuwvezeltjes terug beginnen te groeien. Dit gaat echter zeer traag, een zenuwvezel groeit ongeveer een millimeter per dag. Men kan na afwegen van de voor en nadelen een behandeling met cortisone en antivirale middelen starten om het herstel te bevorderen. In het geval van een bacteriële infectie worden antibiotica gestart. Bij een trauma wordt een heelkundige reconstructie uitgevoerd.

Mimetherapie is een behandeling van het aangezicht waarbij men met behulp van de logopediste of fysiotherapeut oefeningen en technieken aanleert om de aangezichtshelften zo symmetrisch mogelijk te laten bewegen. Op deze manier valt een aangezichtsverlamming minder op en het spontane herstel wordt bevorderd.

Elektrostimulatie van het aangezicht wordt afgeraden. Door elektrostimulatie zullen de terug groeiende zenuwvezeltjes meer frequent naar de verkeerde spieren groeien. Hierdoor kan het gebeuren dat een patiënt na verloop van tijd bij het willen glimlachen ook tegen de wil in andere spiergroepen activeert, bijvoorbeeld tijdens het glimlachen of kauwen sluit het oog.

Behandelende centra & specialisaties

Neus-, keel- en oorziekten

Laatste publicatiedatum: 13/05/2020
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith