AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Aangezichtsfracturen

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Elke kaakfractuur vereist een specifieke aanpak. Geen enkele breuk is immers gelijk. Na het klinisch en radiologisch onderzoek zal de arts een individueel patiëntenplan opstellen.

Indien de fractuur verplaatst is, zal deze herplaatst moeten worden onder algemene verdoving (narcose). De fractuur zal dan gefixeerd worden met titaniumplaten en schroeven. Deze kunnen, indien nodig, nadien terug verwijderd worden.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 14/05/2024