AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Stage-evaluatie

We vragen je om, na het beëindigen van de stage, een tevredenheidsenquête in te vullen. Dat gebeurt met een online vragenlijst die je invult vóór je eigen eindevaluatie. Je vindt de enquête op het intranet van het ziekenhuis. De enquête wordt anoniem verwerkt en staat buiten de evaluatie van het opleidingsinstituut.