AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Start dr. Muysoms - robotgeassisteerde buikwandchirurgie

Deinze - AZ Sint-Vincentius

In het kader van de samenwerking tussen AZ Maria Middelares en AZ Sint Vincentius Deinze zal dr. Muysoms in ons ziekenhuis een programma opstarten voor robotgeassisteerde buikwandchirurgie.

Dr. Filip Muysoms is sinds 1998 algemeen chirurg op de dienst heelkunde van AZ Maria Middelares. Doorheen de jaren heeft hij zich in toenemende mate toegelegd op de heelkunde van de buikwand (liesbreuken, navelbreuken, grote littekenbreuken en stomabreuken). In 2015 behaalde dr. Muysoms een doctoraat in de medische wetenschappen (PhD) met proefschrift over de preventie van littekenbreuken aan de universiteit van Gent.

In 2016 startte dr. Muysoms als eerste chirurg in Europa met behandeling van hernia’s van de buikwand met een robot en heeft hierin een uitzonderlijke expertise ontwikkeld.

Dr. Muysoms voorziet wekelijks donderdagvoormiddag consultaties in ons ziekenhuis. Vrijdagen zullen voorbehouden worden voor operaties.

We heten hem hartelijk welkom in ons team en wensen hem veel succes in ons ziekenhuis!