AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Parkeerhinder door wateroverlast

Deinze - AZ Sint-Vincentius

Update 5 januari 2024 om 11.20 uur

Update 5 januari 2024 om 11.20 uur

De ondergrondse parking in de Ramstraat en de boven- en ondergrondse parking via de Meulenstraat zijn opnieuw toegankelijk.

3 januari 2024:

Door de hevige regenval en bijhorende wateroverlast treffen we in nauw overleg met de technische dienst van ons ziekenhuis en de brandweer een aantal maatregelen tot en met 5 januari 2024.

De ondergrondse parking in de Ramstraat en de boven- en ondergrondse parking via de Meulenstraat zijn preventief gesloten. Alternatieve parking is geregeld.

  • Patiënten (inclusief ouders pediatrie en materniteit) kunnen in de tussentijd parkeren op de parking van de basisschool tegenover de ingang van het ziekenhuis: zie plan. In- en uitrit worden bewegwijzerd. De slagboom zal bij uitrit automatisch openen.
  • Patiënten dialyse kunnen gebruikmaken van de spoedparking.


Zo nodig communiceren we hier verdere updates.