AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Opgelet: actiedagen ziekenvervoerdiensten

Deinze - AZ Sint-Vincentius

Een groot aantal ziekenvervoersdiensten voeren de komende weken een aantal dagen actie (op 5, 11, 16, 17, 25 en 27 mei).

  • Heb je (aangepast) vervoer nodig? Tracht zo veel mogelijk zelf te zorgen voor alternatief vervoer (bv. vervoer via familie, mantelzorgers, vrijwilligers of eventueel via een taxi).
  • Lukt dat niet? De vervoerder zal naar onze verwachting de ritten uitvoeren, maar de factuur van de ritten rechtstreeks aan jou aanbieden met sterk verhoogde tarieven (factuur maal drie). Er zijn momenteel onderhandelingen lopende om in dat geval een tussenkomst te kunnen krijgen.

We hopen op zo weinig mogelijk hinder.

Heb je vragen? Neem contact met de hoofdverpleegkundige of het secretariaat van de afdeling.