AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Op (medicatie)schema met ELZ Schelde en Leie

Deinze - AZ Sint-Vincentius

Ons ziekenhuis werkt, samen met de zorgverleners, welzijnswerkers, lokale besturen en diverse verenigingen uit de eerstelijnszone Schelde en Leie, actief mee aan een project 'Eerstelijnszone Schelde en Leie zit op schema' dat de kennis en het gebruik van een medicatieschema bij alle inwoners van de eerstelijnszone wil bevorderen.

Bij patiënten die drie of meer geneesmiddelen innemen, verhoogt een kwalitatief medicatieschema de efficiëntie en veiligheid van de medicatiebehandeling. Een medicatieschema is een handig hulpmiddel voor zowel personen die meerdere geneesmiddelen innemen, als hun zorgverleners.

  • Het schema biedt een overzicht van alle medicatie die de patiënt inneemt, met de juiste gebruiksinstructies. Zo weet de patiënt op welk moment van de dag en hoe hij welke dosis dient in te nemen.
  • Daarnaast is het belangrijk om steeds een actueel gevalideerd medicatieschema bij te hebben bij elk contact met het ziekenhuis.

Voor een kwalitatief medicatieschema kan je bij de huisarts of (huis)apotheker terecht.

Vier experten uit onze eerstelijnszone, waaronder onze hoofdapotheker Bianca Van haute, belichten hieronder nogmaals de meerwaarde van een gevalideerd medicatieschema.