AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

1. Specialisatie: Digestief Centrum Kies een ander specialisme

2. Bij wie wens je een afspraak te maken?

De raadpleging is enkel bedoeld als consultatie en eventueel beperkt verder onderzoek (echo abdomen, proctologisch onderzoek). Je hoeft niet nuchter te zijn.

Bij afwijkende onderzoeken in het kader van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker, gelieve het secretariaat telefonisch te contacteren zodat een afspraak op korte termijn kan ingepland worden. Je zal hierbij onmiddellijk ook een datum voor een coloscopie krijgen.

Let wel: enkel voor patiënten ouder dan 16 jaar. Voor jongere patiënten met maagdarmklachten, gelieve je tot de dienst pediatrie te wenden.