AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Chemotherapie

Wat en hoe?

Wat en hoe?

Kankercellen zijn cellen die ongecontroleerd woekeren. Met de toediening van chemotherapie of cytostatica probeert men de ongecontroleerde woekering van deze kwaadaardige cellen af te remmen. Het doel van chemotherapie is dus om de kankercellen te vernietigen of hun groei af te remmen. Chemotherapie kan alleen of in combinatie met een operatie of bestraling worden toegepast.

  • Pillen voor toediening via de mond
  • Infuus voor toediening via een bloedvat
  • Onderhuidse injectie
  • Pompje voor toediening gedurende meerdere dagen langs een diep bloedvat

Zeer belangrijk bij chemotherapie is dat het op regelmatige tijdstippen wordt toegediend. De behandelingen worden in kuren gegeven. Eén kuur bestaat uit een periode van toediening en een periode van rust, zodat het lichaam tussendoor op krachten kan komen.

Vaak wordt de behandeling uitgevoerd op het oncologisch dagziekenhuis. Voor sommige behandelingen moet men soms gedurende enkele dagen/nachten opgenomen worden.

Voorbeeld 1:

Een toediening gevolgd door drie weken rust waarna een nieuwe toediening volgt (cyclus twee). Indien dit zes keer herhaald wordt, dan werden zes cycli toegediend.

Voorbeeld 2:

Een toediening op dag één (cyclus één, dag één) en dag acht (cyclus één, dag acht) gevolgd door twee weken rust.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om de werking van de behandeling te evalueren. Dit gebeurt dan meestal aan de hand van een scan, bv. CT thorax-abdomen.

Wanneer?

Wanneer?
  • Om de groei van uitzaaiingen af te remmen.
  • Voorafgaandelijk aan een operatie of bestraling om het gezwel te verkleinen: dit noemt men "neo-adjuvante" toediening.
  • Na een operatie of een bestraling: om eventueel achtergebleven of losgekomen kankercellen te bereiken (aanvullende of adjuvante behandeling).
  • Om de pijn, klachten of symptomen die veroorzaakt worden door gevorderde kanker te verzachten (palliatieve behandeling).

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen

Het nadeel van chemotherapie is dat het ook gezonde cellen aantast. Daardoor ontstaan tijdelijke bijwerkingen en deze verschillen van persoon tot persoon. Ze hangen ook af van het type medicatie, de hoeveelheid en de duur van de behandeling.

Vaak voorkomende nevenwerkingen zijn:

Haarverlies

Vermoeidheid

Minder eetlust

Misselijkheid en braken

Ontstoken slijmvliezen (o.a. mond)

Verhoogde kans op infecties en bloedingen


Uitgebreide informatie vind je terug in onze specifieke chemotherapiebrochures.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Elzo Kraemer Ximena