From puberty onwards, a woman will regularly consult a gynaecologist. This can be once, twice or three times a year for ‘routine’ check-ups, but also for advice on contraception, fertility, menopause, pregnancy, problems around menstruation, vaginal infections and sexuality.

Je bezoek aan de gynaecoloog begint met een gesprek waarin je met de arts je eventuele klachten bespreekt (anamnese). Hierna volgt zo nodig een uitwendig en/of inwendig onderzoek van de geslachtsorganen. Hiervoor neem je plaats op de gynaecologische stoel of onderzoeksbank.

Uitstrijkje of pap-test

Het onderzoek bestaat meestal uit vier onderdelen:

  1. Het speculumonderzoek met uitstrijkje of pap-test
  2. Het inwendig onderzoek
  3. Het gynaecologisch echografisch onderzoek
  4. Het borstonderzoek